Počkejte prosím...
V tuto chvíli se nelze přihlásit

studuj.vscht.cz

Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Studujte pivovarství v navazujícím magisterském studiu

Data pro 2017/2018

Biotechnologie

Navazující magisterský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Multidisciplinární obor, který spojuje znalosti a dovednosti z oblasti přírodních věd, inženýrství, modelování a řízení biotechnologických procesů. Základem studia je porozumění dějům a procesům, které probíhají v živých organizmech (tkáňové kultury, řasy, mikroorganismy, organely, enzymy ad.) a jejich využití pro technologické procesy. Kromě tradičních biotechnologií (pivovarství a sladařství, lihovarství, vinařství, výroba organických kyselin a rozpouštědel) se studenti seznámí s produkcí antibiotik, vakcín, rekombinantních proteinů. Velký důraz je kladen na samostatnou činnost studentů v rámci laboratorních projektů a diplomové práce.

Uplatnění

Absolventi tohoto oboru jsou připraveni jak pro vědeckou dráhu, tak pro kariéru v praxi v různých typech firem (výrobních, konzultačních, poradenských ad.), ale i ve státní správě, kde všude nalézají široké uplatnění jako experti nebo na manažerských postech. Díky multidisciplinárnímu studijnímu základu a získaným praktickým dovednostem se absolventi uplatní v podnicích orientovaných na biotechnologie, potravinářství, ochranu životního prostředí, biopaliva, ve farmaceutických firmách, zdravotnických zařízeních, kontrolních či inspekčních orgánech, apod.

Detaily

Doba studia 2 roky
Kapacita 20 studentů
Studijní program Biochemie a biotechnologie (kód N2810)
Kód oboru 2810T001
Bližší informace na ústavech Ústav biotechnologie
Studijní plán Přihlásit se ke studiu
 
 
Aktualizováno: 1.3.2016 12:28, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi