Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Studium v českém jazyce pro cizince

Studium v českém jazyce pro cizince

Důležité informace pro uchazeče-absolventy zahraničních středních škol

(neplatí pro uchazeče ze Slovenské republiky)

Bakalářské studium

Absolventi středních škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky a států, s nimiž má naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání), kteří skládali maturitní zkoušku před rokem 2019, jsou povinni spolu s přihláškou dodat nostrifikaci středoškolského vzdělání. Uchazeči, kteří budou skládat maturitní zkoušku v roce 2019, zašlou na děkanát fakulty nostrifikaci dodatečně, nejpozději do 17. 6. 2019

Přijímací zkouška z českého jazyka

Další podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu u zahraničních uchazečů, kteří nesložili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, je úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka na ústavu jazyků VŠCHT Praha. Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí základní terminologie v chemii a matematice, obojí na jazykové úrovni B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na jazykové úrovni B2 s hodnocením minimálně 70 %, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její složení je podmíněno ziskem minimálně 70 % (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky).

Zkouška z českého jazyka se koná na přelomu května a června, náhradní termín, nikoliv však opravný, proběhne v srpnu.

O konkrétním termínu konání budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2019.

Ze zahraničních uchazečů bez maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka jsou zahrnuti do pořadí nejlepších pouze ti, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku z českého jazyka.

→ Více informací a termíny

Magisterské studium

Absolventi vysokých škol v zahraničí (s výjimkou Slovenské republiky a států, s nimiž má naše republika uzavřenou dohodu o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání) jsou povinni společně s přihláškou nebo dodatečně do 19. 7. 2019 předložit na děkanátu fakulty nostrifikaci bakalářského vzdělání spolu s úředně ověřenou kopií překladu výpisu zkoušek (nostrifikace Bc./Mgr. diplomů na VŠCHT Praha). Výpis zkoušek musí obsahovat stejné údaje jako dodatek k diplomu, minimálně však název absolvovaného předmětu, jeho hodinový rozsah a klasifikaci, název bakalářské práce a klasifikaci státní závěrečné zkoušky.

Další podmínkou stanovenou pro přijetí ke studiu u zahraničních uchazečů, kteří nesložili  maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka, je úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka na ústavu jazyků VŠCHT Praha. Součástí této zkoušky je písemný test a ústní zkouška ze znalostí terminologie v chemii a matematice, obojí na jazykové úrovni B2 podle SERR. Uchazeči, kteří doloží složení zkoušky z českého jazyka na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK nebo na Ústavu pro jazyk český AV ČR na jazykové úrovni B2 s hodnocením minimálně 70 %, skládají pouze ústní část zkoušky. Zkoušku zajišťuje Ústav jazyků VŠCHT Praha a její úspěšné složení je podmíněno ziskem minimálně 70 % (průměr výsledku písemné a ústní zkoušky).

Zkouška z českého jazyka se uskuteční v druhé polovině května 2019, o konkrétním termínu konání zkoušky budou uchazeči vyrozuměni do 30. 4. 2019 na kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvedli do přihlášky ke studiu.

→ Více informací a termíny

Kriterium přijetí

U uchazečů, kteří skládají na VŠCHT Praha zkoušku z českého jazyka, jsou při sestavování pořadí nejlepších bráni v úvahu pouze ti, kteří úspěšně složili zkoušku z českého jazyka.

Aktualizováno: 23.2.2019 00:26, Autor: Pedagogické oddělení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi