Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Nouzový stav a podání přihlášky

Nouzový stav a podání přihlášky

Lhůta pro podání on-line přihlášky byla prodloužena následovně:

 • bakalářské studium 15. dubna (původní termín 31. března)
 • magisterské studium 15. května (původní termín 15. dubna)
 • doktorské studium 15. června (původní termín 15. dubna)

 

Součástí podávané přihlášky na VŠCHT Praha je potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře.

Vzhledem k okolnostem je možné do elektronické přihlášky v řádném termínu místo potvrzení samotného vložit soubor s čestným prohlášením.

Samotné potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře bude nutné doložit nejpozději v den zápisu do studia (zápisy probíhají v létě, přesný termín bude všem přijatým včas oznámen).

Text prohlášení pro vložení do elektronické přihlášky:

„Prohlašuji, že s ohledem na aktuální situaci v Česku (karanténa) dodám Zdravotní způsobilost ke studiu nejpozději v den zápisu do studia“.


 

Upozorňujeme, že další termíny procesu přijímacího řízení  (jako např. zveřejnění předběžných výsledků, dodání maturitního vysvědčení, konečné zveřejnění výsledků) mohou být upraveny v závislosti na vývoji situace v Česku.

Upravené termíny pro bakalářské studium

 • Zveřejnění předběžných výsledků – 15. 5. 2020 (beze změny)
 • Zkouška z ČJ – 17. a 18. 6. 2020
 • Termín zkoušky z ČJ v srpnu bude po 20. 8. – upřesnění po 30. 5. 2020 dle počtu uchazečů
 • Nahrání pdf maturitního vysvědčení, nostrifikace – bez zbytečného odkladu po obdržení, nejpozději však do 6. 7. 2020 (původně 17. 6.)
 • Uchazeči, kteří nebudou mít maturitu/nostrifikaci do 6. 7. 2020 mohou zažádat o odložení.
 • Zveřejnění výsledků, začátek vydávání rozhodnutí – od 10. 7. 2020 (původně 26. 6.)

 


 

V souladu s § 4 zák. č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů

(1) Nemůže-li uchazeč, který splnil ostatní podmínky přijetí ke studiu ve studijním programu, předložit doklad prokazující splnění podmínky

 1. dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, jde-li o přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu,
 2. řádného ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu, jde-li o přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, nebo
 3. řádného ukončení studia v magisterském studijním programu, jde-li o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu,

lze jej přijmout ke studiu a zapsat do studia podmíněně.

(2) Pokud podmíněně zapsaný student nepředloží doklad podle odstavce 1 nejpozději do 45 dnů po začátku akademického roku 2020/2021, pozbude po uplynutí této lhůty přijetí ke studiu a zápis do studia platnosti a účinnosti a takový student se považuje za osobu, která nebyla ke studiu zapsána.

Jiné nejasnosti a problémy

Pokud máte jakékoli jiné problémy s podáním přihlášky či dostupností potřebných dokumentů, ozvěte se nám co nejdříve (s předstihem před uzávěrkou podání přihlášek) na e-mail ped@vscht.cz.

 


Aktualizováno: 13.5.2020 17:23, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi