Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → PhD Double Degree (DD) → Přihlášení & Harmonogram

Přihlášení & Harmonogram

Harmonogram

  1. kolo do DD DSP 2. kolo do DD DSP

Uzávěrka nahrání individuálně domluvených témat školiteli dizertačních prací do SISu

N/A do 20.1.20201
Veřejné vyhlášení a zveřejnění rámcových témat dizertačních prací do 30. 11. 2019 do 15. 2. 2020
Odevzdání přihlášek do 31. 12. 2019 do 15. 6. 2020
Sdělení data pohovoru uchazečům do 31. 1. 2020 do 11. 5. 2020
Přijímací pohovory leden / únor 2020 květen / červen 2020
Oznámení výsledku uchazečům do 28. 2. 2020* do 30. 6. 20202

1:Data o školiteli z partnerské instituce musí být již zadána v SISu Pedagogickým oddělením VŠCHT - nutné předat údaje před vlastním zadáním tématu do SISu, jinak nepůjde zadat.

2:Oznámení výsledku přijímacího řízení může být ovlivněno harmonogramem přijímacího řízení a správními lhůtami podle právních předpisů partnerské zahraniční univerzity. V takovém případě bude v tomto termínu dotčeným uchazečům tato skutečnost oznámena.

Přihlášení

 1. Vyberte si téma dizertační práce
 2. Založte a vyplňte přihlášku v Elektronickém přihlašovacím sytému (EPS)
 3. Jako jazyk studia DD programu zvolte češtinu
 4. Vyplněnou přihlášku je nutné vytisknout, vlastnoručně podepsat a nechat podepsat školitelem (z VŠCHT) uvedeným u zvoleného tématu dizertační práce. Poté takto školitelem potvrzenou přihlášku nahrajete jako přílohu do elektronického přihlašovacího systému.
 5. Do elektronického přihlašovacího systému musí být nahráno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na předepsaném formuláři[z důvodu koronavirové epidemie je možné nahrát místo potvrzení lékaře čestné prohlášení:

  „Prohlašuji, že s ohledem na aktuální situaci v Česku (karanténa) dodám Zdravotní způsobilost ke studiu nejpozději v den zápisu do studia“]

 6. Dále do EPS nahrajte (vše v anglickém jazyce):
  1. životopis
  2. doklady o dosaženém vzdělání a o dosavadní praxi = diplom (není třeba překládat) a diploma supplement (v AJ)
  3. soupis publikovaných prací (nepovinné)
  4. ostatní výsledky odborné činnosti (nepovinné)
  5. doklad o úrovni angličtiny min. B2 (pokud žádný certifikát nevlastníte, domluvte si přezkoušení na Ústavu jazyků - nutné, abyste měli vyplněné údaje v EPS a zaslali požadavek na přezkoušení na outgoing@vscht.cz) [z důvodu koronavirové epidemie je možné nahrát místo certifikátu čestné prohlášení o znalosti anglického jazyka a jazykový certifikát dodáte později, jakmile to bude možné]
  6. motivační dopis
 7. Originál vytištěné a podepsané přihlášky a originály (příp. úředně ověřené kopie) všech přiložených dokumentů odevzdejte na Děkanát fakulty pod který spadá vybraný studijní program.
 8. Podrobné detailní informace k přijímajícímu řízení naleznete na stránce s informacemi k přihlášení na DSP (jsou shodné s ostatními nabízenými programy)

Aktualizováno: 31.3.2020 16:35, Autor: Filip Faltejsek

Vlastní téma dizertační práce?

 • Pokud byste měli zájem o individuální téma dizertační práce kontaktujte kontaktní osobu (garanta) daného oboru, případně školitele zabývajícího se danou problematikou a konzultujte možnost vypsání individuálního tématu dizertační práce. 
 • Téma musí být zadáno školitelem do SISu nejpozději do 20.1.2020.
×


KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
VýnosPřijímací řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2020/202120.11.201931.10.2020
Vnitřní předpisPodmínky přijímání ke studiu a přijímací řízení na VŠCHT Praha11.07.2017

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi