Počkejte prosím...

Inženýrská informatika

Vypsané disertační práce

(NÁVRH) Vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace.

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Chemie

Anotace

Jedná se o návrh práce, který čeká na schválení garantem programu. Cílem této bakalářské práce je vytvoření animovaného modelu bioreaktoru pro účely webové prezentace. Podstatným rysem vytvořeného modelu bude propojení grafické animované části s jednoduchým matematickým modelem pro simulaci provozu bioreaktoru. Součástí vypracování práce bude návrh vhodné grafické podoby zobrazení modelovaného zařízení a výběr vhodných programových nástrojů pro vlastní implementaci. Výsledkem práce by měl být animovaný model zjednodušeného bioreaktoru, který bude srozumitelným a přitažlivým způsobem demonstrovat hlavní rysy modelovaného zařízení.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi