Počkejte prosím...
Measurement and Signal Processing in Chemistry

Measurement and Signal Processing in Chemistry

Doktorský program, Fakulta chemicko-inženýrská
CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

The study programme is focused on modern sensor technology, chemical sensors, modeling, simulation, identification and classification (bio) chemical processes, data collection and processing from chemical, biochemical and biological samples. The theoretical basis of the programme is the principles of the function sensors of physical and chemical quantities, methods of digital signal processing and selected chapters from applied mathematics. The aim of the study of this programme is to educate a doctoral student for independent scientific work in the areas of (i) modern chemical sensors, (ii) modeling, simulation and analysis of complex chemical processes and (iii) modern methods of data processing primarily from chemical, biochemical and biological samples. The aim is to equip students with advanced theoretical knowledge and practical skills and to educate independent scientific personalities from them, able to further develop the areas of theoretical and applied research.

Uplatnění

The graduate is multidisciplinary and has in-depth knowledge of various branches of measuring and sensor technology, modeling of chemical processes, signal collection and processing. Has an overview of topics related to: (i) construction and principles of operation of sensors and measuring systems and (ii) mathematical and statistical methods in signal and image processing. He is led to the ability to work independently and in a team, the formulation of a scientific problem, the creation of a concept for its solution and the implementation of research in all phases of this process. The graduate will be ready to design their own research or industrial projects. He will acquire knowledge and skills that will enable him to adapt professionally in specific conditions in the field of basic and applied research, in the academic sphere and in technological practice connected especially with the chemical and food industry.

Detaily programu

Jazyk výuky Anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia Prezenční + kombinovaná
Garant studia prof. Dr. Ing. Martin Vrňata
Kód programu AD405
Místo studia Prague
Kapacita 20 studentů
Počet vypsaných prací 7

Vypsané disertační práce

Pokročilé metody monitorování, modelování a řízení bioprocesů

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Kvalita řízení biotechnologických výrobních procesů používaných ve farmacii a potravinářství je často limitována omezenou možností sledování a vyhodnocování klíčových procesních ukazatelů (např. koncentrace buněk, rychlost růstu, produkce, apod.). Téma práce je zaměřené na studium a vývoj nových metod analýzy procesních dat a návrh nových řídicích algoritmů. Práce předpokládá (i) studium pokročilých metod analýzy signálů, identifikace, řídicích strategií a kybernetiky (ii) návrh konkrétních metod a algoritmů pro řízení.

Pokročilé metody řízení procesů se zaměřením na systémy nelineární a vícerozměrové

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Téma práce je zaměřené na studium a vývoj nových metod analýzy procesních dat a návrh nových řídicích algoritmů pro soustavy vícerozměrové a silně nelineární. Práce předpokládá (i) studium pokročilých metod analýzy signálů, identifikace, řídicích strategií a kybernetiky (ii) návrh konkrétních metod a algoritmů pro řízení a (iii) implementaci a verifikaci na reálném technologickém zařízení.

Pokročilé statistické metody pro analýzu biomedicínských dat

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Měření a zpracování signálů v chemii
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Analýza biomedicínských dat je v současné době velmi žádaná, zároveň však dosti obtížná úloha. Závěry ze správně provedené analýzy mohou výrazným způsobem posunout vpřed výzkum a poznání především v oblasti diagnostiky. Práce předpokládá (i) studium pokročilých statistických metod, (ii) návrh konkrétní metodiky a algoritmu pro statistické zpracování vybraných reálných biomedicínských dat (iii) implementace a verifikace v nemocničním prostředí.

Stochastické metody analýzy obrazu v biomedicíně

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Měření a zpracování signálů v chemii
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Analýza biomedicínských obrazů je v současné době velmi žádaná, neboť umožňuje částečnou automatizaci detekce patologických nálezů z CT a MR snímků. Moderním přístupem může být využití bodových procesů s hustotou, konkrétně modelů interagujících částic. Práce předpokládá (i) studium metod zaměřených na pokročilou analýzu obrazů, (ii) studium modelů interagujících částic (iii) návrh konkrétních algoritmů pro analýzu vybraných reálných obrazů (iii) porovnání, implementace a verifikace v nemocničním prostředí.

Využití pokročilých metod zpracování signálů při návrhu virtuálního velínu

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Měření a zpracování signálů v chemii
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Téma práce je zaměřené na vývoj a realizaci tzv. virtuálního velínu vybraného reálného technologického procesu. Projekt je založen na analýze vybraných biomedicínských dat, 3D modelování a virtuální realitě v inženýrství. Práce předpokládá (i) studium pokročilých metod analýzy biomedicínských signálů a 3D modelování, (ii) návrh konkrétních metod a algoritmů pro virtualizaci a řízení procesu (iii) implementaci a verifikaci.

Vývoj robota pro přípravu personalizovaných lékových forem

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Příprava personalizované lékové formy je v současné době velmi atraktivním tématem, ve kterém hrají důležitou roli moderní metody měření, regulace a statistické analýzy. Cílem práce je vyvinout konkrétní zařízení pro přípravu presonalizovaných léčiv impregnací porézních placebo tablet přesně dávkovaným roztokem účinné látky. Hlavním výstupem disertační práce bude vývoj a stavba automatického impregnačního robota schopného kompletní přípravy léčiva: a) impregnace placebo tablet, b) sušení, c) kontrola kvality.

Význam topologických indexů pro určování podobnosti molekul

Garantující pracoviště: Ústav počítačové a řídicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Dále nabízena v programu: Měření a zpracování signálů v chemii
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D.

Anotace

Molekulové deskriptory umožňují matematicky popsat molekuly, což je uplatňováno v mnoha oborech, kde je třeba hledat nové látky se specifickými vlastnostmi či predikovat ne-známé vlastnosti látek. Důležitým typem molekulových deskriptorů jsou tzv. topologické indexy, které charakterizují danou molekulu podle její velikosti, míry větvení a celkového tvaru. Práce předpokládá (i) studium různých typů molekulových deskriptorů, zejména topologických indexů (ii) studium korelací konkrétních topologických indexů s vlastnostmi molekul (iii) porovnání algoritmické složitosti pro výpočet konkrétních topologických indexů (iv) implementace vybraných algoritmů pro výpočet konkrétních topologických indexů.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi