Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Studijní programy

Voda a prostředí

Voda a prostředí

V současnosti velmi perspektivní obor zaměřený na ochranu hydrosféry. Naučíme vás, jak se chová voda v životním prostředí a jak chránit a využívat vodní zdroje. Unikátní program otvírá cestu do navazujícího magisterského studia i mnoha profesí v úpravnách vody, laboratořích nebo inspekčních orgánech.

Základním cílem studia bakalářského programu "Voda a prostředí" je kvalitní příprava odborníků pro oblast technické péče o životní prostředí, se specifickým důrazem na ochranu hydrosféry. Program unikátním způsobem kombinuje osvědčený chemický základ s vyváženým souborem specializačních znalostí, což v důsledku absolventům otvírá buď přímou cestu do širokého spektra profesí, nebo do navazujícího magisterského studia. Program je nastaven tak, aby na osvědčený soubor základních chemických disciplín (anorganická a organická chemie, biochemie, fyzikální a analytická chemie) navázaly specializované dovednosti zprostředkované studiem hydrochemie, chemie atmosféry a chemie geosféry. Získané teoretické dovednosti jsou zde pečlivě prověřovány praktickou formou výuky, zejména v laboratořích. Bakalářský program "Voda a prostředí" dále reprezentuje první stupeň ucelené vzdělávací linie, ve které může absolvent dále pokračovat až k vědecké práci či akademické kariéře.

Uplatnění

Absolvent bakalářského programu "Voda a prostředí" ovládá dlouhodobě prověřený teoretický základ reprezentovaný matematikou a fyzikou, anorganickou a organickou chemií, biochemií, analytickou a fyzikální chemií a chemickým inženýrstvím. Takto nastavené znalosti posléze aplikuje do specializovaných dovedností zacílených na péči o životní prostředí. Mezi těmito specializovanými dovednostmi dominují poznatky zacílené na výskyt a chování vody v životním prostředí a na dopad lidské činnosti na vodní zdroje, jejich využití a ochranu. Absolventům programu se, kromě preferované návaznosti v magisterském stupni, nabízí okamžité profesní uplatnění v soukromé i státní sféře, a to zejména v úpravnách vody, čistírnách odpadních vod, analytických laboratořích, úřadech všech stupňů a specializovaných státních institucích - například inspekčních orgánech.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Kód programu B201
Aktualizováno: 15.11.2018 16:18, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi