Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Studijní programy

Chemické technologie

Chemické technologie

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Studijní program připraví absolventy, jejichž znalosti vycházejí ze současných teoretických poznatků vědy, výzkumu a vývoje, kteří jsou schopni samostatné tvůrčí činnosti a aplikace nabytých znalostí při řešení konkrétních úkolů a kteří mohou pokračovat v doktorském studiu nebo se uplatnit přímo v praxi.

Specializace - Technologie organických látek a chemické speciality

Studenti se seznamují především s organickou technologií, chemickou kinetikou, reaktorovým inženýrstvím, průmyslovou přípravou a aplikací katalyzátorů, s analýzou a syntézou procesů, a s optimalizací malotonážních a velkotonážních technologií. → více

Specializace - Vodíkové a membránové technologie

Cílem specializace je vyškolit specialisty s teoretickými a praktickými dovednostmi z oblasti membránových procesů a vodíkových technologií. → více

Specializace - Základní a speciální anorganické technologie

Specializace je zaměřena na získání teoretických a praktických znalostí procesů používaných v perspektivních anorganických výrobách. → více

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 45 studentů
Kód programu N101
Aktualizováno: 15.11.2018 16:18, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi