Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Studijní programy

Bioinformatika a chemická informatika

Bioinformatika a chemická informatika

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie
CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Absolvent magisterského studijního programu Bioinformatika a chemická informatika získá široké znalosti z oborů stojících na pomezí přírodních věd a informatiky, jako jsou např. chemoinformatika, bioinformatika či biomolekulární modelování. Absolvent se stává odborníkem s ucelenými znalostmi informačních technologií, analýzy dat, chemie, biochemie a molekulárně biologických oborů. Klíčovou součástí profilu absolventa je především schopnost zpracovávat, analyzovat a interpretovat experimentální biologická a chemická data s cílem porozumět složitým zákonitostem fungování komplexních biologických systémů na molekulární úrovni. Absolventi budou znát limity jednotlivých chemo- a bioinformatických postupů, nebudou k nim přistupovat jako k černé skříňce a budou schopni posoudit kvalitu a spolehlivost získaných výsledků. Absolventi budou schopni formulovat výzkumné hypotézy, navrhovat postupy pro jejich ověřování a s využitím standardních metod je též validovat.

Uplatnění

Kombinace přírodovědného a informatického vzdělání a mezioborový rozhled dává absolventům magisterského programu Bioinformatika a chemická informatika dobré předpoklady uplatnit se v interdisciplinárních týmech, kde se stanou cenným odborným a komunikačním článkem mezi přírodovědci a informatiky. Takto profilovaní absolventi naleznou uplatnění v široké škále oblastí, kde se zpracovávají data získaná instrumentální analýzou biologického vzorku. Mezi ně patří např. farmaceutický průmysl, medicínský výzkum a zdravotnictví, biotechnologie, potravinářství či zemědělství. Při odchodu do praxe se mohou absolventi též opřít o širokou a univerzální znalost informatiky a uplatnit se při vývoji softwarových technologií především pro oblast datové analytiky. Vzhledem k trvajícímu nedostatku expertů s takto koncipovaným interdisciplinárním vzděláním i mimo ČR se absolventi dobře uplatňují také v zahraničí. Řada absolventů může také pokračovat v doktorském studiu.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Kód programu N106
Aktualizováno: 15.11.2018 16:18, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi