Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Studijní programy

Membrane Materials and Process Engineering (EM3E-4SW)

Membrane Materials and Process Engineering (EM3E-4SW)

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Cílem předkládaného studijního programu je ve spolupráci s renomovanými evropskými univerzitami sdruženými v rámci konsorcia projektu Erasmus Mundus vychovat kvalifikované odborníky na magisterské úrovni s pokročilými teoretickými poznatky i praktickými dovednostmi v oblasti membránových materiálů a procesů, způsobilé pokračovat jak ve studiu na doktorském stupni, tak k přímému vstupu do praxe. Uvedené oblasti představují dynamicky se rozvíjející perspektivní průmyslový segment, kterému dosud v rámci ČR i Evropské unie chybí odpovídající vzdělávací základna na úrovni terciárního vzdělávání. Jedním z dalších cílů zavedení tohoto studijního programu je odstranit tento nedostatek a poskytnout oboru kvalifikované specialisty.

 

Pro přihlašování do programu platí jiné termíny a jiná pravidla než na standardní programy VŠCHT Praha. Podrobnosti naleznete na webové stránce joint degree programů.

 

Pro tento program lze žádat o ERASMUS Mundus stipendium, s jehož pomocí lze studium financovat. Pro přihlášení s žádostí o stipendium jsou určeny dřívější termíny přihlášek.

Uplatnění

Dvouleté magisterské studium nabízí v rámci programu „Membrane Materials and Process Engineering“ kvalitní odborné vzdělání na pomezí materiálového a procesního inženýrství. V průběhu studia získají studenti vzdělání v pokročilých metodách charakterizace a přípravy membránových materiálů, v teoretických základech membránových technologií a v navazujících procesech podle zvoleného zaměření. Volitelná zaměření zahrnují následující tři hlavní směry: (i) membránové technologie pro zdraví, (ii) nanotechnologie a (iii) energie a životní prostředí. Studium je zakončeno diplomovou prací na téma odpovídající zvolené specializaci. Významnou výhodu studia představuje absolvování jeho převážné části na renomovaných zahraničních partnerských univerzitách, kde získají posluchači nejen odpovídající odborné znalosti, ale rovněž mezinárodní zkušenost a jazykovou dovednost. Absolventi tohoto magisterského programu mohou pokračovat v doktorském studiu jak na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha (např. v oborech Anorganická technologie, Organická technologie, Technologie makromolekulárních látek nebo Materiálové inženýrství), tak na fakultách příbuzných v rámci ČR i zahraničí.

Detaily programu

Jazyk výuky Anglický
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha + other Universities in Europe
Kapacita 30 studentů
Kód programu N108
Aktualizováno: 15.11.2018 16:18, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi