Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Studijní programy

Environmentální inženýrství a analýza

Environmentální inženýrství a analýza

Navazující magisterský program, Fakulta technologie ochrany prostředí

Ochrana vody, ovzduší, hornin a nakládání s odpady – to budou vaše hlavní oblasti expertizy. Studium je založeno na praktické a projektové formě výuky. Absolventi jsou žádanými specialisty pro oblast technické péče o životní prostředí.

Magisterský program Environmentální inženýrství a analýza připravuje odborníky vybavené průřezovým profesním základem v oblasti technické péče o životní prostředí. Program směřuje k dosažení tohoto cíle specifickou strukturou předmětů vázaných na jednotlivé složky životního prostředí, kde student postupně získává technologické a analytické dovednosti vázané na ochranu vody, ovzduší, horninového prostředí a na oblast nakládání s odpady. Významným zastoupením praktické a projektové formy výuky bude akcelerována snaha o vysokou samostatnost studentů. Absolvent programu bude schopen zaujímat pozice v soukromém i státním sektoru, v domácím i zahraničním prostředí. Průřezový charakter studia umožní přístup k širokému spektru profesí a v případě potřeby i rychlou orientaci ve speciálních environmentálních dovednostech.

Uplatnění

Absolvent dvouletého magisterského programu Environmentální inženýrství a analýza je vychován jako specialista pro oblast technické péče o životní prostředí. Jeho profesní dovednosti mu umožní identifikaci nežádoucích látek v jakékoli složce životního prostředí, určit míru jejich nebezpečnosti, navrhnout a postavit technologii pro jejich odstranění a také realizovat potřebná preventivní opatření. Absolvent studijního programu získá hluboký inženýrský profil doplněný o základy environmentální legislativy a administrativy. V této kombinaci dovedností dokáže efektivně realizovat veškeré technické procesy vázané na výskyt chemických látek v životním prostředí. Typickou kompetencí absolventa je tedy schopnost vzorkování a analýzy jakékoli složky životního prostředí, schopnost posoudit relevantní rizika, schopnost identifikovat a realizovat optimální technologická opatření a také schopnost přispívat k trvalému snižování environmentálních zátěží.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 26 studentů
Kód programu N203
Aktualizováno: 15.11.2018 16:18, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi