Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Studijní programy

Analytická chemie

Analytická chemie

Navazující magisterský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Studijní program zahrnuje disciplíny zaměřené jak na teoretické základy jednotlivých analytických metod, tak na praktické laboratorní dovednosti. Společným základem jsou předměty teoretické výuky v oblastech instrumentální analytické chemie, konkrétně separačních metod, molekulové spektrometrie a elektroanalytických metod včetně chemometrického vyhodnocení analytických měření, vhodně doplněné o praktickou laboratorní výuku. Ta se opírá o dostupné moderní vybavení laboratoří umožňující práci studentů v malých (1-3 členných) skupinách. V rámci jednotlivých specializací je společný základ dále profilován. Na druhou stranu možnost výběru volitelných předmětů umožňuje studujícím určitou míru individualizace vlastního vzdělání.

Specializace - Analýza léčiv

Díky studiu se stanete se odborníky v oblastech výzkumu, vývoje a analýzy léčiv. → více

Specializace - Forenzní chemie

Specializace Forenzní chemie rozšiřuje studijní program analytické chemie o teoretické a praktické předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce a forenzního analytického chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. → více

Specializace - Analytická chemie a jakostní inženýrství

Tato specializace zahrnuje disciplíny zaměřené na teoretické základy analytických metod, chemometriku a na příbuzné disciplíny. → více

Specializace - Molekulární chemická analýza

Tato specializace byla připravena ve spolupráci s ústavy Akademie věd České republiky (ÚFCH Jaroslava Heyrovského a ÚOCHB), aby vám umožnila rozvinout své teoretické a praktické znalosti nad rámec vzdělání běžného analytického chemika. → více

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 56 studentů
Kód programu N403
Aktualizováno: 15.11.2018 16:18, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi