Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Studijní programy

Forenzní analýza

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M143002 Statistická analýza dat 2/2/0 Z+Zk 5
M216002 Právní základy znalecké činnosti 2/0/0 Zk 3
M320008 Pathobiochemie I 3/0/0 Zk 5
M320009 Laboratorní projekt I 0/0/6 KZ 4
M320012 Laboratoř speciální biochemie 0/0/5 KZ 3
M320017 Genové inženýrství 2/0/0 Zk 3
M323017 Interpretace chromatografických a hmotnostně-spektrometrických dat 3/0/0 Zk 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
M106017 Forenzní analýza kovových a anorganických nekovových materiálů 2/0/0 Zk 3
M320023 Moderní instrumentální metody strukturní biologie 0/3/0 KZ 3
M320032 Farmaceutická mikrobiologie 2/0/0 Zk 3
M323006 Chemometrie 1/2/0 Z+Zk 4

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M143014 Databáze v chemické a forenzní analýze 1/1/0 Z+Zk 3
M320006 Stanovení analytů v medicíně 2/0/0 Zk 3
M320007 Pathobiochemie II 2/0/0 Zk 3
M320013 Laboratorní projekt II 0/0/8 KZ 5
M320031 Laboratoř stanovení analytů v medicíně 0/0/5 KZ 3
M352001 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
M402029 Úvod do kriminalistické odorologie 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M319002 Biochemie sekundárních metabolitů 2/1/0 Z+Zk 4
M323020 Strategie průkazu falšování potravin a doplňků stravy 2/1/0 Z+Zk 4
M323022 Laboratoř chromatografie a hmotnostní spektrometrie 0/0/5 KZ 3
M342001 Biologicky aktivní přírodní látky 3/0/0 Zk 4
M342008 NMR pro studium přírodních látek 2/1/0 KZ 3
M402009 Analýza z hlediska původu vzorku: biologické materiály 1/0/0 Zk 2
M402027 Metody stopové a ultrastopové analýzy 2/1/0 Z+Zk 4

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Volitelné (C)
M320036 První pomoc 0/1/0 Z 1
M342018 Vědecká komunikace 2/1/0 Z+Zk 4
Povinné předměty
M320005 Koncepce laboratorních a diagnostických vyšetření 2/0/0 Zk 3
M320014 Laboratorní projekt III 0/0/15 KZ 10
M320034 Forenzní genetika 2/2/0 Z+Zk 5
M342007 Izotopově značené sloučeniny 2/0/0 Zk 3
M402030 Kriminalistická stopa jako důkaz 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
M107017 Spektroskopická a mikroskopická charakterizace materiálů 3/0/0 Zk 5
M323010 Izolační a separační metody 3/0/0 Zk 4
M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy 2/0/0 Zk 3
M402011 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 1/0/0 Zk 2

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M963001 Diplomová práce 0/0/30 Z 30
Aktualizováno: 15.11.2018 16:18, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi