Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Nejčastěji kladené otázky → Byznys na VŠCHT - otázky a odpovědi

Byznys na VŠCHT - otázky a odpovědi

Víme, že otevření nových studijních programů v oblasti ekonomických věd je trochu na rychlo. Proto přinášíme odpovědi na nejčastější otázky - tak, jak nejlépe na ně v současné chvíli umíme odpovědět.

  1. Podmínky přijetí
  2. Uznání předmětů z předchozího studia
  3. Organizace výuky a rozvrh
  4. Volitelné předměty
  5. Vyučující / vedoucí závěrečných prací
  6. Zahraniční výjezdy / studijní mobilita
  7. Provázanost studia a praxe

 

1. Podmínky přijetí

Většina studentů bez přijímacích zkoušek, ostatní absolvují online zkoušku:

Podmínky přijetí na ekonomické studijní programy jsou nastaveny tak, že většina studentů (do Bc. i Mgr. studia) je přijata bez přijímacích zkoušek (na základě svých velmi dobrých výsledků z předcházejícího studia). To odpovídá podmínkám VŠCHT, která pro většinu svých programů přijímací zkoušky vůbec nevypisuje. Prostudujte si „Podmínky přijímacího řízení“ a „Mám zájem o studium“ u příslušného studijního programu:

v případě konkrétních otázek pište na studuj.byznys@vscht.cz

 

2. Uznání předmětů z předchozího studia

Předchozí srovnatelné studium je zcela uznáno:

Studentům, kteří již absolvovali část srovnatelného studijního programu budou na VŠCHT uznány všechny ukončené ročníky (tzn. všechny předměty a všechny známky).

V případě ne zcela ukončeného ročníku mohou být také uznány všechny úspěšně absolvované předměty – v přihlášce vyplňte „Žádost o prominutí přijímací zkoušky“, popřípadě pište na studuj.byznys@vscht.cz

Žádost o uznání se bude podávat při zápisu – nejdříve jste přijati do studia a poté je Vám uznáno předchozí srovnatelné studium.

 

3. Organizace výuky a rozvrh

Vyjdeme vám organizačně vstříc:

Ekonomické studijní programy budou, na základě akreditace vyučovány pouze prezenční formou, nicméně zájemcům o kombinovanou formu bude v magisterském studiu nabídnuta bloková výuka, tak aby zvládli kombinovat studium s jinými aktivitami tak jako v předešlých letech. Magisterští studenti si proto budou moci při zápisu vybrat mezi dvěma formami organizace výuky – jedna bude běžná, ve všední dny, druhá bude probíhat převážně blokově, od pátku do neděle. Se studenty tedy budeme komunikovat a dle možností zohledníme jejich preference i v tomto ohledu.

Detailnější popis je v odstavci Podrobnosti o blokové formě v popisu Specializace Projektové řízení inovací.

 

4. Volitelné předměty

Studium „chemie“ není povinnou součástí:

Ve studijních plánech programů Ekonomika a Management (Bc.) a Projektové řízení inovací (Mgr.) na VŠCHT nejsou samostatné skupiny technických povinně-volitelných předmětů. Studenti si tedy v rámci výběru z volitelných předmětů mohou vybrat i předmět s technickým nebo chemickým základem, ale nemusí a mohou si vybrat jen z nabídky ekonomicko-manažerských volitelných předmětů. Studentům, kteří mají zájem zapisovat chemické předměty, je určen program Řízení chemického průmyslu.

 

5. Vyučující / vedoucí závěrečných prací

Výuku zajišťují zkušení pedagogové i externí odborníci z praxe:

Seznam vyučujících – všech garantů jednotlivých předmětů a jejich odborností najdete na stránce daného programu (po rozkliknutí příslušného nadpisu)

 

6. Zahraniční výjezdy / studijní mobilita

Pro studenty je dostupný široký výběr partnerů pro studijní výměnu i krátkodobé pobyty:

Na Erasmus i studium mimo Evropu můžete vyjet už v letním semestru 2021. Studentů, kteří v září 2020 nastoupí a v LS 2021 budou chtít vyjet bude více a někteří svůj výjezd už připravují.

Budete moci vybírat z široké nabídky partnerů VŠCHT (z univerzit, kde se učí i ekonomické studijní programy).

Veškerá podpora vyjíždějícím studentům je zajištěna Zahraničním oddělením VŠCHT, rozvoj nových projektů zahraniční spolupráce v oblasti ekonomiky a managementu, včetně oblíbených krátkodobých výjezdů bude zajišťovat nově založená International Office.

 

7. Provázanost studia a praxe

VŠCHT Praha úzce spoluprácuje s širokou sítí partnerů:

VŠCHT je úzce provázána nejen s chemickým průmyslem, ale s průmyslem a technologickými firmami obecně. Reakce od manažerů těchto firem na otevření ekonomických studijních programů na VŠCHT je velmi pozitivní – vidí v tom budoucnost a těší se na konkrétní spolupráci a společné projekty.

Aktualizováno: 4.8.2020 10:22, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi