Počkejte prosím...
Nacházíte se: VŠCHT Prahastuduj.vscht.cz → Studijní plány

Chemie a technologie potravin

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4

Předměty modulu A

Jde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program.

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P321001 Reologie v cereální technologii 3/0/0 Zk
P321002 Polysacharidy, jejich vlastnosti a využití 3/0/0 Zk
P321003 Pokroky procesů potravinářských výrob 3/0/0 Zk
P322001 Bakterie mléčného kvašení 3/0/0 Zk
P322002 Chemie tenzidů a technologie detergentů 3/0/0 Zk
P322003 Chemie a technologie kosmetiky 3/0/0 Zk
P322004 Fyzikálně-chemické vlastnosti potravin 3/0/0 Zk
P324001 Trendy v konzervaci potravin 2/1/0 Zk
P324002 Obaly a obalová technika v potravinářském průmyslu 2/1/0 Zk
P324004 Kvalita potravinářských surovin 2/1/0 Zk
P324005 Systémy managementu kvality a bezpečnosti v agropotravinářském sektoru 3/0/0 Zk
P352001 Pokroky v technologii oboru 2/1/0 Zk
P352002 Procesní chemie a procesní analýza potravinářských výrob 2/1/0 Zk

Předměty modulu B

Jde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P110003 Organická syntéza 3/0/0 Zk
P217006 Úprava pitné vody 3/0/0 Zk
P319003 Mikroorganismy v biotechnologii 3/0/0 Zk
P319005 Současné trendy v biotechnologii 3/0/0 Zk
P320001 Obecná mikrobiologie 3/0/0 Zk
P320004 Speciální enzymologie 3/0/0 Zk
P323004 Speciální senzorická analýza 3/0/0 Zk
P342005 Moderní separační metody s hmotnostní detekcí 3/0/0 Zk
P342006 Pokročilé NMR techniky v bioorganické chemii 2/1/0 Zk
P402002 Chemometrika 2/1/0 Zk
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2/1/0 Zk
P413003 Numerické metody pro inženýry 3/0/0 Zk
P444009 Pokročilé metody měření v experimentální fyzice a chemii 3/0/0 Zk
P445005 Modelování procesů 3/0/0 Zk

Předměty modulu C

Nepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 10.1.2019 10:07, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi