Environmental Chemistry and Technology

The aim of the Ph.D. study programme is to train experts with deep knowledge of environmental and related chemical and biochemical disciplines, informatics and mathematical modelling. Ph.D. studies build on this foundation and deepen knowledge in wide scale of environmental areas such as: analytical methods for monitoring the of water and air quality and soil contamination; technologies for drinking water production, wastewater treatment; sludge treatment, solid waste management and soil decontamination technologies; removal of air pollutants. An important part of the study is also the prevention of all forms of waste, recycling and recovery as renewable resources. Students are trained in solution of complex research projects.

Uplatnění

Alumni of the doctoral study programme Environmental Chemistry and Technology will acquire extensive theoretical and especially practical experimental knowledge and skills in the field of environmental protection technologies focused on protection of water, air and waste treatment and recycling. They are able to apply effectively this knowledge and skills in practice. Alumni can obtain and process the latest scientific information from the world electronic databases, can independently plan research activities, design and conduct experiments, evaluate the results obtained and prepare their own valuable publications and presentations in both Czech and English. Alumni are able to formulate new scientific hypotheses and to prepare proposals for their study in the form of grant projects. Alumni also have experience in teaching activities in the context of engaging in the undergraduate and master studies. The graduate extends his / her managerial skills within the framework of consulting activities, which he / she provides to students during the preparation of their bachelor and master theses. Graduates find employment in research, education, design and other institutions, in state administration from local environmental departments to ministries. They will also find employment as managers and technologists of companies operating water, waste and energy infrastructure and in industrial companies.

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Jmeno Garanta

Jeho životním tématem je fluor a taky mikroskopičtí chemičtí roboti

Kromě řady publikací na témata spojená s fluorem je například členem redakční rady Journal of Fluorine Chemistry a členem výboru, který připravuje fluorové konference.

Detaily programu

  • jazyk výuky: anglicky
  • misto studia: Prague
  • doba studia: 4 roky
  • minimální počet přijímaných: 15 studentů
  • forma studia: Doktorské studium
  • kód programu: AD201

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 0


přijatí studenti: 0

Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.