Chemie a chemické technologie

Studium tohoto programu ti dá pevný přírodovědně-technický základ a zároveň znalosti z oblasti surovin, výrobních procesů a vztahů chemie a životního prostředí. Teoretické, analytické i praktické dovednosti můžeš nadále rozvíjet v rámci zvolené specializace – na výběr jsou Vodíkové a membránové technologie, Chemie a forenzní chemie nebo Chemie a chemické technologie.

 

Specializaci Chemické technologie je kromě Prahy možné studovat také v Univerzitním centru v Litvínově.

 

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Návrhy a řízení chemických výrob
 • Membránové aplikace ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu
 • Energetika
 • Analytické laboratoře
 • Laboratoře Kriminalistického ústavu
 • Modelování a optimalizace chemický dějů

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

Specializaci si studenti volí až v průběhu prvního ročníku studia. Přihláška se podává na studijní program. Vybrat si budete moci z následujících specializací:

Garant programu

Michal Kohout
V pracovní skupině se věnujeme výzkumu chytrých organických materiálů, které reagují na světlo, elektrické či magnetické pole nebo které lze využít pro přípravu opticky čistých biologicky aktivních látek.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • minimální počet přijímaných: 75 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B101

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 95


přijatí studenti: 56

Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.