Chemie a chemické technologie (v Litvínově)

Studium tohoto programu ti dá pevný přírodovědně-technický základ a zároveň znalosti z oblasti surovin, výrobních procesů a vztahů chemie a životního prostředí. Základní chemicko-technologický program nabízí širokou škálu uplatnění. V Litvínově lze studovat specializaci Chemické technologie (tu je možné studovat i v Praze).

Specializace nabízí komplexní znalosti o surovinách a výrobních procesech chemického a petrochemického průmyslu. Dále o syntéze chemických specialit, o moderních metodách vývoje řízení výrobních procesů a o vztahu chemie a životního prostředí. Absolventi tak získají znalosti, které jsou nezbytné pro návrh a řízení chemických výrob.

 

Studijní plán studia v Litvínově bude odpovídat specializaci "Chemické technologie" v Praze. Studijní plán v Litvínově bude časově upraven v rámci organizace studia v univerzitním centru.

Uplatnění

  • Navazující magisterské studium – Chemické technologie, Chemie
  • Návrhy chemických výrob
  • Řízení chemických výrob

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

V Litvínově tento program nemá na výběr z více specializací.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Michal Kohout
V pracovní skupině se věnujeme výzkumu chytrých organických materiálů, které reagují na světlo, elektrické či magnetické pole nebo které lze využít pro přípravu opticky čistých biologicky aktivních látek.

Detaily programu

  • jazyk výuky: Česky
  • misto studia: Litvínov
  • doba studia: 3 roky
  • minimální počet přijímaných: 20 studentů
  • forma studia: Bakalářské studium
  • kód programu: B101_L

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 5


přijatí studenti: 5

Tradice studijních oborů na Fakultě chemické technologie (FCHT) sahá až k samým počátkům vysokoškolské výuky technické chemie v Českých zemích. Díky tomu je FCHT dobře známým partnerem pro budoucí zaměstnavatele. Fakulta se jako jediná v Česku zabývá studiem všech typů materiálů, ale zastoupeny jsou i klasické chemické obory, chemické technologie, vývoj a výroba léčiv i studium propojující chemii s jinými disciplínami, včetně umění nebo bioinformatiky a chemické informatiky. Bohaté zkušenosti pedagogů umožňují studentům předat silný přírodovědně-technický základ i komplexní znalosti z oblasti surovin, vývojových i výrobních procesů a vztahu chemie a životního prostředí. Individuální přístup umožňuje studentům výběr závěrečných kvalifikačních prací zamřených na vědecká témata i praktické úkoly aplikovatelné v průmyslu.