Průmyslová chemie

Tento program je vyučován v Univerzitním centru Litvínov. To lze ve vybraných termínech navštívit v rámci dnů otevřených dveří.

Jako studenti získáte aktuální znalosti a dovednosti v oblasti průmyslové chemie, chemické technologie a inženýrství, materiálových a environmentálních technologií v kontextu provozování chemických výrob. Důraz klademe na praktickou výuku a inženýrský, procesní a technologický charakter studia. Zároveň ale získáte i univerzální přírodovědně-technické vzdělání, což vám přinese široké uplatnění na pracovním trhu. Díky zapojení odborníků z praxe a využití infrastruktury Tréninkového centra Unipetrol si osvojíte kompetence technickoinženýrských pracovníků v chemickém průmyslu v tradičních disciplínách i v nových oblastech dekarbonizace, vodíkové ekonomiky, oběhového hospodářství, udržitelnosti a bezpečnosti. Naučíte se znát konstrukci základních zařízení pro provozování jednotkových operací chemického průmyslu, ovládat principy jejich fungování a dokážete vyhodnotit dopady změn nastavení řídících parametrů na jejich provoz, bezpečnost a ekonomiku provozu. Osvojíte si též základní analytické techniky používané ke sledování vlastností surovin a produktů a monitorování výroby.

Uplatnění

 • Technolog v průmyslové chemii
 • Výzkumný a vývojový pracovník
 • Vedoucí provozů a vývojových poloprovozů
 • Kontrolní orgány a státní správa
 • Navazující magisterské studiu na VŠCHT Praha - v Litvínově i v Praze

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Zdeněk Hrdlička
Absolvent VŠCHT Praha. Zabývá se technologií zpracování polymerů, zejména recyklací pryže.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Litvínov
 • doba studia: 3 roky
 • kapacita studijního programu: 15 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B109

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 31.3.2024

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 0


přijatí studenti: 0


nesplnili podmínky přijetí: 0

Univerzitní centrum Litvínov VŠCHT - FS ČVUT - ORLEN Unipetrol je umístěno v areálu Chempark v Litvínově Záluží. Jde pravděpodobně o první sídlo české veřejné univerzity v průmyslovém areálu, které nabízí unikátní propojení kvalitního vysokoškolského bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia s projekty, úkoly a výzvami výrobních provozů, v tomto případě rafinérsko-petrochemického komplexu. Univerzitní centrum Litvínov má k dispozici také ubytovací kapacity, které nabízí studentům.