Technologie potravin

Výroba a zpracování potravin je obor nejen životně důležitý, ale také nezávislý na ekonomickém cyklu. Díky této skutečnosti a díky znalostem z mikrobiologie, potravinářských technologií i kontrolních metod získáte zásadní konkurenční výhodu na trhu práce.

Naučíte se vše o průmyslové výrobě potravin a základních výrobních procesech, které se v potravinářském průmyslu uplatňují. Vedle technologických principů vám poskytneme také základní vědomosti v oblasti kontroly a řízení jakosti a správné výrobní a hygienické praxe v potravinářství, a dále ekonomiky a managementu. Porozumíte základním fyzikálně-chemickým a výživovým vlastnostem potravinářských surovin, změnám těchto vlastností v průběhu zpracování a základním principům, kterými zajišťujeme bezpečnost a údržnost potravin a potravinářských surovin.

 

Tento program je kromě Prahy možné studovat také v Univerzitním centru v Litvínově.

 

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Potravinářské podniky
 • Obchodní společnosti - prodej potravin (řetězce)
 • Kontrolní orgány
 • Státní správa

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Aleš Rajchl
Aleš Rajchl je docentem pro obor Technologie potravin a vedoucím Ústavu konzervace potravin. Zabývá se problematikou technologie ovoce/zeleniny, analýzou a kvalitou potravin.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • minimální počet přijímaných: 80 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B303

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 136


přijatí studenti: 79

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.