Technologie potravin

Zajistit dostatek kvalitních a bezpečných potravin patří mezi základní úkoly moderní společnosti. Výroba potravin má dlouhou tradici a současné globální problémy nám ukazují, že soběstačnost je v této oblasti nikoliv luxusem, nýbrž nutností.

Během studia u nás dokonale porozumíte všem aspektům moderní i tradiční výroby potravin. Abyste se stali špičkovými odborníky v oboru technologie potravin, potřebujete chápat celou řadu dalších vědních oborů, jako jsou například chemie a biologie. Studijní program je doplněn i potřebným počtem laboratorních kurzů, které vám spolu s bakalářskou prací umožní praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí. Předností tohoto studijního programu je velmi úzká spolupráce s průmyslem a orientace na řešení aktuálních témat. V neposlední řadě se během studia seznámíte s celou řadou potravinářských technologií a naučíte se, jak se potraviny vyrábí v řemeslném i průmyslovém měřítku. Nedílnou součástí tohoto studijního programu je také problematika výživy, bezpečnosti potravin, hygieny či ekonomiky a managementu.

Tento program je kromě Prahy možné studovat také v Univerzitním centru v Litvínově.

 

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Potravinářské podniky
 • Obchodní společnosti - prodej potravin (řetězce)
 • Kontrolní orgány
 • Státní správa

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Aleš Rajchl
Aleš Rajchl je docentem pro obor Technologie potravin a vedoucím Ústavu konzervace potravin. Zabývá se problematikou technologie ovoce/zeleniny, analýzou a kvalitou potravin.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Praha
 • doba studia: 3 roky
 • minimální počet přijímaných: 80 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B303

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2022

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení uchazeči: 134


přijatí studenti: 95


nesplnili podmínky přijetí: 39

Portrét studenta programu

Michal Mrlík: „Mě baví přesnost a smysl pro detail. Na začátku byly pokusy, výbuchy a překvapení, co všechno wow se může v laborce stát. Ale teď mi jde hodně o pochopení, proč k tomu dochází. Chemie má logický základ.”

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.