Technologie potravin (v Litvínově)

Výroba a zpracování potravin je obor nejen životně důležitý, ale také nezávislý na ekonomickém cyklu. Díky této skutečnosti a díky znalostem z mikrobiologie, potravinářských technologií i kontrolních metod získáte zásadní konkurenční výhodu na trhu práce.

Naučíte se vše o průmyslové výrobě potravin a základních výrobních procesech, které se v potravinářském průmyslu uplatňují. Vedle technologických principů vám poskytneme také základní vědomosti v oblasti kontroly a řízení jakosti a správné výrobní a hygienické praxe v potravinářství. Porozumíte základním fyzikálně-chemickým a výživovým vlastnostem potravinářských surovin, změnám těchto vlastností v průběhu zpracování a základním principům, kterými zajišťujeme bezpečnost a údržnost potravin a potravinářských surovin.

 

Studijní plán studia v Litvínově bude odpovídat programu "Technologie potravin" v Praze. Studijní plán bude časově upraven v rámci organizace studia v univerzitním centru.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Ředitelé a manažeři výroby v potravinářských firmách
 • Kontrola a řízení jakosti
 • Výrobní podniky
 • Státní i regionální kontrolní orgány

Příběhy úspěšných absolventů

Reference zaměstnavatele

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Aleš Rajchl
Aleš Rajchl je docentem pro obor Technologie potravin a vedoucím Ústavu konzervace potravin. Zabývá se problematikou technologie ovoce/zeleniny, analýzou a kvalitou potravin.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Litvínov
 • doba studia: 3 roky
 • minimální počet přijímaných: 20 studentů
 • forma studia: Bakalářské studium
 • kód programu: B303_L

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 3


přijatí studenti: 3

Fakulta nabízí studium v bakalářských oborech zaměřených na biochemii a biotechnologii, na chemii, analýzu a technologii potravin, dále na biotechnologii léčiv a forenzní analýzu. V navazujících magisterských programech jsou pokryty obory od biotechnologie a mikrobiologie přes technologii, kvalitu a bezpečnost potravin až po klinickou bioanalytiku a biotechnologii léčiv. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu, ve státní správě v orgánech monitorujících kvalitu potravin a léčiv či v resortu vnitra.