Energie a paliva (v Litvínově)

Studium programu je zaměřené na získání a prohloubení chemicko-inženýrských, technologických a analytických znalostí v oblasti zpracování a využití fosilních zdrojů uhlíku (především ropa, zemní plyn a uhlí) i alternativních paliv (zejména biopaliva určená pro pohon spalovacích motorů a pro energetické účely). V rámci programu se budete specializovat na Technologii ropy a alternativních paliv. Základní specializované předměty, jako jsou energetika, speciální analýza paliv a spalování paliv, vám poskytnou odborný přehled potřebný pro uplatnění v odvětví energetiky a paliv. Protože toto odvětví je stále více ovlivňováno ekologickými požadavky, jsou do programu zařazeny i předměty jako produktová ekologie a technologie ochrany ovzduší. Studijní plán studia v Litvínově bude odpovídat specializaci Technologie ropy a alternativních paliv v Praze. Studijní plán bude časově upraven v rámci organizace studia v univerzitním centru.

Uplatnění

 • Technolog, specialista, manažer
 • Podniky zpracovávající ropu
 • Distribuce pohonných hmot a průmyslových olejů
 • Výroba a využití kapalných biopaliv
 • Energetika, teplárenství
 • Materiáloví a korozní specialisté
 • Aplikovaný výzkum
 • Kontrola kvality pohonných hmot a maziv
 • Výzkumné a vývojové organizace
 • Projektové a konzultačních orgány

Příběhy úspěšných absolventů

Specializace

Tento program nemá specializace.

STUDIJNÍ PLÁN

Garant programu

Pavel Šimáček
Vystudoval VŠCHT Praha obor Chemické a energetické zpracování paliv. Po studiu začal působit na FTOP VŠCHT Praha, v současné době je vedoucím Ústavu technologie ropy a alternativních paliv.

Detaily programu

 • jazyk výuky: Česky
 • misto studia: Litvínov
 • doba studia: 2 roky
 • minimální počet přijímaných: 40 studentů
 • forma studia: Navazující magisterské studium
 • kód programu: N201_L

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK DO: 15.4.2021

počet přijatých studentů v minulém roce

přihlášení studenti: 6


přijatí studenti: 4

Na Fakultě technologie ochrany prostředí (FTOP) se studenti věnují přírodovědným i technickým předmětům, díky kterým se neztratí ve vědecké ani průmyslové sféře. Důraz je kladen jak na teoretické znalosti, tak na propojení s praxí, ať už v laboratořích u nás či na praxi v průmyslu. Studium je úzce spjato s vědou a studenti mají možnost se zapojit do řešení grantových projektů, které se následně využívají či realizují v průmyslu, na ministerstvech, dále ve výzkumu nebo probíhají ve spolupráci se zahraničními institucemi.