Počkejte prosím...
Data pro 2017/2018
Aplikovaná matematika
Přehled oborů

Aplikovaná matematika

Doktorský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Výchova k samostatné tvůrčí činnosti v oblastech matematického modelování a informatiky, zejména v chemickém a procesním inženýrství. Osvojení metod vybraných částí moderní matematiky a jejich aplikace ve studiu chemických, chemicko-inženýrských a bioinženýrských problémů, s cílem řešit interdisciplinární úlohy mezi chemií a matematikou. Absolventi získají dobrý přírodovědný a matematický základ, který jim umožní uplatnění jak v teoretickém a aplikovaném výzkumu, tak v širokém spektru činností v průmyslových podnicích. Absolventi budou interdisciplinárními odborníky, kteří budou schopni řešit chemické a biochemické problémy s použitím prostředků moderní matematiky.

Uplatnění

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 5 studentů
Studijní program Aplikovaná matematika (kód P1103)
Kód oboru 1103V004
Bližší informace na ústavech Ústav matematiky
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi