Počkejte prosím...
Data pro 2017/2018
Aplikovaná inženýrská informatika
Přehled oborů

Aplikovaná inženýrská informatika

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studijní předměty oboru Aplikovaná inženýrská informatika umožňují studentům získat obecné mezioborové znalosti v oblasti počítačové inteligence s důrazem na zpracování obrazů, pořizování a analýzu multimediálních dat, programovací a vizualizační techniky, informační technologie, aplikace databázových systémů a znalostní systémy. Studijní plán oboru je úzce napojen na aplikace v chemicko-inženýrských, bioinženýrských, technických a dalších příbuzných oblastech, což jeho absolventům umožňuje získat kromě hlubšího vzdělání v jejich oboru i přehled o problematikách typických pro další discipliny.

Uplatnění

Absolvent je vybaven obecnými teoretickými znalostmi z oblasti informačních technologií, matematického modelování a počítačové vizualizace a zároveň praktickými zkušenostmi z oblasti algoritmizace, softwarového inženýrství, užití databázových systémů, implementace počítačových sítí a operačních systémů s mezioborovými aplikacemi souvisejícími se zpracováním chemicko-inženýrských a bioinženýrských dat. Orientace v příbuzných chemických oborech mu umožňuje chápat implementaci informačních technologií a metod počítačové inteligence v širších souvislostech a zároveň rozšiřuje možnosti jeho zaměstnání či dalšího studia. Absolvent se uplatní zejména ve výzkumu při zpracování rozsáhlých datových souborů, při návrhu metod analýzy obrazů a na pracovištích zaměřených na užití databázových a informačních technologií ve spojení s implementací počítačových sítí.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Aplikovaná inženýrská informatika (kód N3948)
Kód oboru 3902T050
Bližší informace na ústavech Ústav počítačové a řídicí techniky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi