Počkejte prosím...
Data pro 2017/2018
Chemie Přehled oborů

Chemie

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Studijní obor vychází ze solidních základů, které si studenti vybudují dvousemestrálním studiem obecné, anorganické a organické chemie v úvodní části studia, doplněným o další dvousemestrální kursy matematiky a fyziky. Na tento základ navazují rozvíjející chemické disciplíny - fyzikální chemie, analytická chemie, biochemie a chemické inženýrství. Výuka všech těchto disciplín zahrnuje i povinné absolvování základních laboratorních kursů, na které mohou studenti dále navázat v závěru studia volitelnými laboratorními kursy. Chemicky zaměřené vzdělání je doplněno a rozvinuto disciplínami zaměřenými na informatiku, rozšířenou výukou jazyků, společensko-vědními a ekonomicky zaměřenými disciplínami.

Uplatnění

Absolvent studijního programu Chemie má důkladné znalosti ze všech základních chemických a potřebných souvisejících oborů. Díky širokému záběru studia se absolvent dobře orientuje v chemicky zaměřených informacích, umí je vyhledávat, třídit, analyzovat a vyvozovat závěry. Šířka rozhledu a rozsah pochopení fyzikálně-chemické podstaty chemických, biologických a zpracovatelských procesů, jakož i přehled o vlastnostech a struktuře látek a biomateriálů dává absolventům studijního programu předpoklady především k úspěšnému studiu v navazujících magisterských studijních programech zaměřených na chemické disciplíny v rámci České republiky i v zahraničí, ale mohou snadno najít uplatnění i ve vědecko-výzkumných institucích.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Studijní program Chemie (kód B1407)
Kód oboru 1407R005
Bližší informace na ústavech Ústav analytické chemie
Ústav fyzikální chemie
Ústav fyziky a měřicí techniky
Ústav chemického inženýrství
Ústav matematiky
Ústav organické chemie
Ústav počítačové a řídicí techniky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi