Počkejte prosím...
Data pro 2017/2018
Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
Přehled oborů

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

Navazující magisterský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Cílem studijního oboru je výchova inženýra chemie s velmi dobrými technickými znalostmi a hlubokými znalostmi ekonomiky a managementu podniku. Vyvážená kombinace chemicko-inženýrských a ekonomických disciplín rozvíjí schopnost absolventů řešit specifické problémy ekonomiky a managementu podniků chemického a potravinářského průmyslu při zastávání manažerských funkcí.

Uplatnění

Absolventi studijního oboru získávají vedle ucelených vědomostí technického teoretického základu hluboké znalosti v ekonomických disciplínách a managementu. Pozornost je věnována rozvíjení schopnosti absolventů využívat analytické metody při zkoumání kvalitativní a kvantitativní ekonomické výkonnosti a konkurenční výhody podniku a navrhovat cesty, jak ji posilovat v dynamicky se měnících podmínkách na trhu. Vzhledem k tomuto vzdělání se absolventi tohoto oboru úspěšně uplatňují v technicko-ekonomických a manažerských funkcích na podnikové i nadpodnikové úrovni především chemického a potravinářského průmyslu.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků (kód N2817)
Kód oboru 2807T015
Bližší informace na ústavech Ústav ekonomiky a managementu
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi