Počkejte prosím...
Data pro 2017/2018
Procesní inženýrství a management
Přehled oborů

Procesní inženýrství a management

Bakalářský obor, Fakulta chemicko-inženýrská

Charakteristika

Studenti získávají teoretické a praktické znalosti potřebné k pochopení principů v chemických, biotechnologických a zpracovatelských procesech jak z pohledu technického, tak z ekonomicko-manažerského. Důraz je kladen na dobrý chemický, matematický a fyzikální základ umožňující studentům zaměřit se v pozdějších fázích na vybrané specializované oblasti zahrnující chemické inženýrství, ekonomiku podniků nebo průmyslové měření veličin a řízení procesů.

Uplatnění

Absolventi jsou díky variabilitě studijního programu připraveni jak ke vstupu do praxe, tak k následnému magisterskému studiu pro všechny obory technické a potravinářské chemie a chemicko-inženýrské obory. Studenti také získávají dobré vědomosti z ekonomiky, obchodu a manažerských metod, což z nich spolu s hlubokými technickými znalostmi vytváří ideální kandidáty na pozice středního managementu. Vzhledem k vysokému podílu univerzálního přírodovědného a technického vzdělání může absolvent bakalářského studia případně nalézt uplatnění v nejrůznějších oblastech průmyslové i společenské praxe.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Studijní program Inženýrství a management (kód B2815)
Kód oboru 2807R020
Navazující studium v oborech Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků
Chemické inženýrství a bioinženýrství
Senzorika a kybernetika v chemii
Bližší informace na ústavech Ústav ekonomiky a managementu
Ústav fyziky a měřicí techniky
Ústav chemického inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi