Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020
Chemie materiálů pro automobilový průmysl Přehled oborů

Chemie materiálů pro automobilový průmysl

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studiem tohoto unikátního oboru získáte komplexní přehled o všech typech materiálů používaných v automobilovém průmyslu (kovy, polymery, sklo, keramika a kompozitní materiály). Obor kombinuje silný chemický základ se specializačními materiálovými předměty a základními znalostmi strojního inženýra.

Uplatnění

Díky širokému záběru tohoto oboru naleznete uplatnění v automobilkách nebo v podnicích, kteří vyrábějí autodíly, autoskla, případně oleje nebo autolaky, což dohromady představuje velkou část českého průmyslu. Kromě toho je tento obor výbornou komplexní přípravou pro následné magisterské studium v kterémkoliv materiálově zaměřeném oboru na VŠCHT Praha.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Aplikovaná chemie a materiály (kód B2819)
Kód oboru 2808R026
Navazující studium v oborech Anorganické nekovové materiály
Kovové materiály
Materiály pro elektroniku
Nanomateriály
Polymerní materiály
Bližší informace na ústavech Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Ústav polymerů
Ústav skla a keramiky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi