Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019
Anorganická technologie
Přehled oborů

Anorganická technologie

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor je ve své činnosti zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti spojené s technologií anorganických výrob. Absolvent získá vedle hlubokých teoretických znalostí rovněž zkušenosti s řešením prakticky orientovaných problémů. Studované problematiky sahají od optimalizace a zdokonalování stávajících technologií, aby vyhovovaly standardům dnešní doby, až po moderní nově vyvíjené procesy a technologie. Mezi intenzivně studované oblasti patří například membránové procesy zahrnující syntézy a charakterizace anorganických membrán na bázi zeolitů, hybridních membrán na bázi zeolitů fixovaných v polymerní matrici, nebo pevných elektrolytů. Tyto materiály jsou sledovány vzhledem k využití v separacích plynů, úpravách vod nebo konverzích energie. Studované tématiky zahrnují jako nedílnou součást rovněž katalýzu, fotokatalýzu a elektrokatalýzu, určené k využití v nových technologiích i v ochraně životního prostředí. Uvedená témata doplňují heterogenní nekatalyzované systémy zaměřené zejména na zhodnocení odpadních proudů v chemických technologiích. Všechny studované problematiky jsou doplněny matematickým modelováním sloužícím jako nástroj k pokročilému vyhodnocení experimentálních dat, i jako samostatná odborná tématika umožňující optimalizaci aparátů i procesů. Kvalitní teoretické základy, které posluchači získají, společně se zkušenostmi s řešením prakticky orientovaných problémů a projektů, poskytnou absolventům dostatečnou průpravu pro získání odpovídajícího zaměstnání v širokém spektru odborných oblastí.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu zaměřeném na klasické i speciální anorganické technologie na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích příslušných průmyslových podniků, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Chemie a chemické technologie (čtyřleté) (kód P2832)
Kód oboru 2801V001
Bližší informace na ústavech Ústav anorganické technologie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi