Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020
Biomateriály pro medicínské využití Přehled oborů

Biomateriály pro medicínské využití

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor poskytuje informace o širokém spektru kovových, anorganických, polymerních a kompozitních materiálů používaných v medicíně, o biologických aspektech jejich aplikace a o rizicích spojených s expozicí v prostředí lidského těla. S výjimkou léčivých prostředků získá absolvent informace o všem, co je dostupné pro lékařskou péči na úrovni doby.

Uplatnění

Absolvent získá bázi informací a soubor dovednosti, které mu poslouží jako dobrý základ pro studium v navazujícím magisterském stupni. Širokospektrální materiálový obsah bakalářského programu umožní absolventům, pokud se nerozhodnou ve studiu pokračovat, uplatnění ve firmách s výrobou založenou na využití vlastností špičkových materiálů.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Studijní program Biomateriály pro medicínské využití (kód B2840)
Kód oboru 2808R029
Navazující studium v oborech Biomateriály
Bližší informace na ústavech Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Ústav polymerů
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi