Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020
Makromolekulární chemie
Přehled oborů

Makromolekulární chemie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studium oboru Makromolekulární chemie je zaměřeno na získání poznatků, které vedou k pochopení syntézy a charakterizace makromolekulárních sloučenin a porozumění vztahům mezi strukturou polymerů a jejich vlastnostmi. Zahrnuje i získání přehledu chemických principů základních technologických procesů ve výrobě polymerů. Studijní plán oboru makromolekulární chemie je úzce propojen s obory anorganická chemie a organická chemie tak, aby absolvent získal dostatečné zázemí pro komplexní řešení problémů struktury a vlastností organických i anorganických polymerů a polymerních kompozitů.

Uplatnění

Absolvent je vybaven teoretickými znalostmi z oboru chemie, fyzikální chemie a fyziky polymerů i praktickými zkušenostmi ze syntézy a charakterizace polymerů. Orientuje se i v technologii výroby a zpracování polymerů. Současné vzdělání v příbuzných chemických oborech - anorganické a organické chemii rozšiřuje možnosti uplatnění absolventa v základním a aplikovaném výzkumu. Absolvent se může rovněž uplatnit jako technolog výroby a zpracování polymerů.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 5 studentů
Studijní program Anorganická, organická a makromolekulární chemie (kód N2827)
Kód oboru 1405T002
Bližší informace na ústavech Ústav polymerů
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi