Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019
Materiály pro elektroniku
Přehled oborů

Materiály pro elektroniku

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor Materiály pro elektroniku je připraven jako unikátní spojení poznatků o chemických, fyzikálních, optických a elektrických vlastnostech materiálů. Při studiu se snoubí teoretické, experimentální i praktické poznatky o tomto segmentu materiálů. Jsou studovány i aplikovány kovové, anorganické nekovové i polymerní materiály, tzn., že obor poskytuje informace o všech skupinách materiálů.

Uplatnění

Obor Materiály pro elektroniku vychovává odborníky pro výzkum, vývoj i výrobu materiálů zejména pro oblast elektrotechniky, elektroniky a fotoniky, které se v současné době překotně rozvíjejí, což souvisí požadavky dalších průmyslových odvětví na elektronické prvky.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie materiálů a materiálové inženýrství (kód N2813)
Kód oboru 2808T014
Bližší informace na ústavech Ústav inženýrství pevných látek
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi