Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019
Organická chemie
Přehled oborů

Organická chemie

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Jeden z mála oborů, kde ještě dnes můžete chemii dělat vlastníma rukama, je organická chemie. Tento fakt je dostatečnou motivací pro generace studentů, jejichž výsledky pak rozšiřují poznání o životě a dnešním světě. Výsledek? 30 z doposud 105 udělených Nobelových cen za chemii patří objevitelům v oblasti organické chemie. V rámci studia tohoto oboru se nejen naučíte a pochopíte všechny zákonitosti, zvláštnosti a úskalí organické chemie, především se ale naučíte chemickému myšlení a získáte zkušenosti a cit pro chemii nejen organickou.

Uplatnění

Organická chemie je základní vědní disciplína, získané teoretické i praktické znalosti a zkušenosti vás odborně kvalifikují nejen do oblasti základního výzkumu, ale budete schopni hladce vplout i do takových oborů jako je katalýza, léčiva a medicinální chemie, vývoj a výroba nových polymerů, biomateriálů, funkčních organických materiálů, nehledě na dnešní přesah organické chemie do dalších oborů jako anorganická, analytická a fyzikální chemie. Neboť jak říká klasik: Chemie je jen jedna, a to organická.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Anorganická, organická a makromolekulární chemie (kód N2827)
Kód oboru 1402T001
Bližší informace na ústavech Ústav organické chemie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi