Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020
Organická technologie
Přehled oborů

Organická technologie

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studijní obor Organická technologie navazuje na magisterský obor Technologie organických látek a chemické speciality. Cílem studia je připravit absolventy oboru k řízení a optimalizaci procesů v chemickém průmyslu a zároveň pro výzkum a vývoj chemických specialit. Náplň oboru je proto orientována hlavně na modernizaci známých a na vývoj zcela nových technologií organických látek, počínaje základními meziprodukty a produkty, vyráběnými ve velkém měřítku až po malotonážní chemické speciality, např. látky biologicky aktivní, látky vonné a chuťové, látky povrchově aktivní. Chemická přeměna nastává v naprosté většině případů v katalytických reaktorech, a proto se v pracích intenzivně studují příprava, vlastnosti a chování různých homogenních a heterogenních katalyzátorů. Studenti získají teoretické a praktické znalosti a zkušenosti s moderními separačními, optickými a termickými instrumentálními metodami, s počítačovými simulacemi reakčních a separačních procesů, a se zpracováním výsledků laboratorních experimentů i průmyslových dat. Důraz ve výchově studentů je kladen také na oblast environmentální chemie, zaměřené hlavně na chemické, fotochemické a fotokatalytické odstraňování nežádoucích organických látek z životního prostředí. Předností oboru Organická technologie je široká paleta typů disertačních prací - od výrazně experimentálně zaměřených až po práce orientované na matematické modelování, počítačové simulace, statistické vyhodnocování dat, obvykle se však jedná o jejich kombinaci.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu zaměřeném na klasické organické technologie i technologie chemických specialit a na technologii farmak na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích příslušných průmyslových podniků, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Studijní program Chemie a chemické technologie (čtyřleté) (kód P2832)
Kód oboru 2801V003
Bližší informace na ústavech Ústav organické technologie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi