Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019
Syntéza léčiv
Přehled oborů

Syntéza léčiv

Navazující magisterský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Základem oboru je vzdělání v oblasti syntetické organické chemie nezbytné pro práci ve výzkumu a vývoji syntéz účinných látek. Jeho pilíře tvoří organická syntéza, retrosyntéza a stereoselektivní syntézy. Profilující předměty (Farmakologie, Farmakochemie, Lékové formy, Metody analýzy léčiv a Návrh léčiv) doplňují znalosti studentů v oblastech specifických pro farmaceutické výroby. Pestrá škála volitelných předmětů (např. Bioorganická chemie, Biologicky aktivní přírodní látky, Bioléčiva, Biomateriály, Polymery pro farmacii, Sklo-keramické materiály pro farmacii a lékařství, Farmaceutická mikrobiologie a Farmakoekonomika léčiv) doplňuje a rozšiřuje vzdělání v hraničních a souvisejících oborech.

Uplatnění

Absolventi magisterského studijního oboru „Syntéza léčiv“ naleznou uplatnění jako kvalifikovaní odborní pracovníci ve výzkumu a vývoji syntéz účinných látek včetně přenosu syntéz z laboratorních do provozních podmínek. Ve farmaceutickém průmyslu se proto uplatní především jako odborní pracovníci ve výzkumu a vývoji nebo jako pracovníci analytických laboratoří vývojových oddělení. Další uplatnění absolventů studijního oboru se nabízí také v oblasti malotonážní výroby speciálních chemikálií.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Syntéza a výroba léčiv (kód N2824)
Kód oboru 2801T018
Bližší informace na ústavech Ústav anorganické technologie
Ústav organické chemie
Ústav skla a keramiky
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi