Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020
Chemie a chemické technologie Přehled oborů

Chemie a chemické technologie

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Fakulta chemické technologie má bohaté a dlouholeté zkušenosti z vývoje a optimalizace chemických technologií, které studentům předává v rámci studia tohoto oboru. Vedle nezbytného obecného přírodovědného a technického vzdělání (matematika, fyzika, anorganická, organická chemie, fyzikální chemie, biochemie, chemické inženýrství) nabízí bakalářský obor studentům specifické znalosti o surovinách a výrobních procesech chemického a petrochemického průmyslu, o syntéze chemických specialit, o moderních metodách vývoje řízení výrobních procesů a o vztahu chemie a životního prostředí.

Uplatnění

Absolventi bakalářského studia oboru obvykle pokračují v navazujícím magisterském studiu na VŠCHT Praha např. v oborech Technologie organických látek a chemické speciality, Základní a speciální anorganické technologie nebo Organická chemie. Vzhledem k vysokému podílu univerzálního přírodovědného a technického vzdělání může absolvent bakalářského studia případně nalézt po zapracování uplatnění v nejrůznějších oblastech průmyslové i společenské praxe.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 50 studentů
Studijní program Aplikovaná chemie a materiály (kód B2819)
Kód oboru 2801R013
Navazující studium v oborech Organická chemie
Technologie organických látek a chemické speciality
Vodíkové a membránové technologie
Základní a speciální anorganické technologie
Bližší informace na ústavech Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol
Ústav anorganické technologie
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Ústav organické chemie
Ústav organické technologie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit responzivní verzi