Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019
Biotechnologie
Přehled oborů

Biotechnologie

Doktorský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Cílem doktorského studijního oboru je připravit absolventa se schopností samostatné tvůrčí práce a hlubokými znalostmi v oblasti biotechnologií a dalších příbuzných oborů. Studium je zaměřeno na vědecko-výzkumnou práci a její aplikaci v technologických procesech a vychází z komplexních znalostí chemických, biologických, inženýrských a ekonomických vědních disciplín, a ze znalostí specifických vlastností rostlinné, živočišné a mikrobiální buňky. Absolventi se uplatňují ve vědě a výzkumu nebo přímo v biotechnologickém průmyslu, stejně jako v navazujících oborech potravinářského, farmaceutického a chemického průmyslu, včetně oblasti zpracování biologických odpadů a ochrany životního prostředí. Mohou zastávat řídící pozice ve vývoji, výrobě, kontrole a projekci v komerčních institucích. Vzhledem k širokému pojetí odbornosti jsou připraveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému uplatnění v dalších technických a přírodovědných oborech.

Uplatnění

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Studijní program Biochemie a biotechnologie (čtyřleté) (kód P2836)
Kód oboru 2810V001
Bližší informace na ústavech Ústav biotechnologie
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi