Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019
Mikrobiologie
Přehled oborů

Mikrobiologie

Doktorský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Obecným cílem doktorského studijního oboru je příprava absolventů se znalostmi vycházejícími ze současných teoretických poznatků vědy, výzkumu a vývoje, schopných samostatné tvůrčí činnosti a aplikace nabytých znalostí při řešení konkrétních vědeckých úkolů.Absolvent je školen tak, aby byl schopen samostatně vědecky pracovat a řídit práci ve výzkumných, technologických a kontrolních laboratořích zaměřených na problematiku obecné, klinické, potravinářské mikrobiologie a dále mikrobiologie životního prostředí. Je schopen využívat hluboké teoretické a praktické zkušenosti získané během studia z důrazem na současné metody molekulární genetiky, biochemie a mikrobiologie. Zárukou jeho všestranného profilu je široký základ teoretických znalostí chemických a biochemických disciplin na něž navazuje specializovaný výzkum z oboru mikrobiologie, přičemž je kladen důraz na to, aby byl důkladně seznámen s nejnovější metodologií oboru včetně práce na nejmodernějších přístrojích.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi