Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020
Technologie potravin
Přehled oborů

Technologie potravin

Doktorský obor, Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Charakteristika

Cílem je výchova specialistů a vědeckých pracovníků se znalostmi, které vycházejí ze současných teoretických poznatků vědy, výzkumu a vývoje, se zaměřením na samostatnou tvůrčí činnost a vědecké bádání v oblasti, která zahrnuje celou škálu výrob a zpracování potravin (technologie mlýnská a pekárenská, technologie cukru, čokolády a cukrovinek, škrobu a výrobků ze škrobu, trvanlivého pečiva, technologie mléka, tuků, detergentů a kosmetických výrobků, technologie zpracování ovoce a zeleniny, technologie masa a balení potravin). Na základě hlubokých teoretických znalostí z chemie potravin, technologie potravin, inženýrských a ekonomických disciplin je absolvent připraven na samostatnou tvůrčí výzkumnou činnost a řídicí práci v potravinářském průmyslu, vývoji a výzkumu a v návazných oblastech zdravotnictví, obchodu a státní správy. Je profilován ve znalosti inženýrských procesů a jejich uplatnění v progresivních technologických postupech při výrobě a zpracování potravin, včetně ekologických aspektů potravinářských výrob, ve znalostech vlivu technologických procesů na chemické složení, fyzikálně-chemické, biochemické, mikrobiologické a nutriční charakteristiky zpracovávaných produktů.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi