Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019
Alternativní energie a životní prostředí Přehled oborů

Alternativní energie a životní prostředí

Bakalářský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Alternativní a obnovitelné zdroje poskytují možnost ekologicky šetrného získávání energie. Patří mezi ně především sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. Využitím obnovitelných a alternativních zdrojů se šetří tradiční neobnovitelné zdroje energie jako např. uhlí, plyn, ropa, které jsou zároveň zdrojem materiálu pro chemický průmysl. Absolventi studijního programu Alternativní energie a životní prostředí jsou odborníky na chemické a energetické zpracování a využití jak tradičních (uhlí, zemní plyn, ropa), tak obnovitelných zdrojů energie a využití alternativních paliv v dopravě. Své znalosti jsou schopni uplatňovat s úzkou vazbou na ochranu prostředí a v souladu se zásadami udržitelného rozvoje společnosti. Vzhledem k plánovaným nárůstům výroby a spotřeby alternativních zdrojů energie a biopaliv v dopravě bude poptávka po odbornících v tomto oboru nepochybně narůstat.

Uplatnění

V bakalářském studijním oboru Alternativní energie a životní prostředí budou vychováváni odborníci se zaměřením nejenom na klasické chemické a energetické zpracování paliv, ale i na alternativní zdroje energie. Obecné a základní předměty jsou voleny tak, aby vedly k pochopení oborových a specializačních předmětů. Absolventi studijního programu získávají znalosti o hlavních technologiích chemického a energetického zpracování, resp. využití paliv s úzkou vazbou na ochranu prostředí. Rozebírány a porovnávány jsou různé způsoby získávání energie a jejich dopad na životní prostředí. Důraz je kladen na obnovitelné zdroje energie, využití alternativních energií v dopravě, výrobu energie z biomasy apod.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 30 studentů
Studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí (kód B2814)
Kód oboru 2805R009
Navazující studium v oborech Chemie a technologie paliv a prostředí
Průmyslová ekologie
Bližší informace na ústavech Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol
Ústav chemie ochrany prostředí
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
Přihlašování nyní není otevřeno
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi