Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemie

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003A Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N101020 Obecná a anorganická chemie A 3/2/0 KZ 5
N110016 Organická chemie A 2/2/0 KZ 5
N111009 Toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N402001 Úvod do chemie 2/2/0 Z+Zk 5
N413016 Matematika A 3/3/0 Z+Zk 9
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N108004 Úvod do studia materiálů 2/0/0 Zk 3
N320016 Biologie I 3/0/0 Zk 5
N413010A Počítačový algebraický systém Maple 0/2/0 KZ 2
N834022 Němčina - začátečníci I 0/2/0 Z 1
N834024 Němčina - mírně pokročilí I 0/2/0 Z 1
N834026 Němčina - středně pokročilí I 0/2/0 Z 1
N834028 Francouzština - začátečníci I 0/2/0 Z 1
N834030 Francouzština - mírně pokročilí I 0/2/0 Z 1
N834032 Francouzština - středně pokročilí I 0/2/0 Z 1
N834034 Ruština - začátečníci I 0/2/0 Z 1
N834036 Ruština - mírně pokročilí I 0/2/0 Z 1
N834052 Ruština - středně pokročilí I 0/2/0 Z 1
N834054 Španělština - začátečníci I 0/2/0 Z 1
N834055 Španělština - mírně pokročilí I 0/2/0 Z 1
N834058 Španělština - středně pokročilí I 0/2/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101027 Obecná a anorganická chemie B 2/2/0 Z+Zk 6
N110002A Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
N110029 Organická chemie B 3/2/0 Z+Zk 7
N413021 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 8
N444024 Fyzika A 3/2/0 Z+Zk 7
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143013 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
N320003 Seminář z biochemie I 0/1/0 KZ 1
N320024 Biochemie A 3/0/0 Zk 4
N402051 Analytická chemie A 2/1/0 KZ 3
N403013A Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N403035 Fyzikální chemie A 3/2/0 KZ 5
N413004A Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/3 KZ 3
N444026 Fyzika B 2/2/0 Z+Zk 6
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N320014 Laboratoř biochemie 0/0/6 KZ 4
N320066 Biochemie B 2/0/0 Zk 4
N402003A Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N402054 Analytická chemie B 2/1/0 Z+Zk 5
N403040 Fyzikální chemie B 3/2/0 Z+Zk 7
N409050 Chemické inženýrství A 2/3/0 KZ 5
N834007 Odborný anglický jazyk III 0/2/0 Z+Zk 2
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N240009 Environmentální chemie 3/0/0 Zk 5
N403017 Počítačová chemie 2/0/0 Zk 3
N409013 Laboratoř chemického inženýrství 0/0/3 KZ 3
N409063 Chemické inženýrství B 2/3/0 Z+Zk 7
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101001 Bezpečnost a legislativa v chemii 2/0/0 Zk 3
N342029 Základy vědecké komunikace 2/1/0 Z+Zk 4
N402060 Úvod do strukturní analýzy farmaceutických látek 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/4 KZ 4
N110003A Laboratoř organické chemie II 0/0/4 KZ 4
N402007A Laboratoř analytické chemie II 0/0/4 KZ 4
N403012 Laboratoř fyzikální chemie II 0/0/3 KZ 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963004 Seminář k bakalářské práci 0/3/0 Z 3
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N403007 Teoretická chemie 3/1/0 Z+Zk 5
N413017 Finanční matematika 2/1/0 KZ 3
N832005 Makroekonomie 2/0/0 Zk 3
N832010 Vybrané kapitoly z filozofie a filozofie vědy 2/0/0 Z 2
N832014 Historie chemie 2/0/0 KZ 3
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi