Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Fyzikální chemie

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N403018 Stavové chování a termodynamické vlastnosti tekutin 3/2/0 Z+Zk 7
N403019 Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N403021 Kvantová chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N403045 Matematické metody pro fyzikální chemii 2/1/0 Zk 3
N403047 Praktikum z kvantové chemie 0/1/0 Z 1
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N108006 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
N320021 Biofyzikální chemie 2/0/0 Zk 3
N403010 Odhadové metody pro technologie a životní prostředí 2/0/0 Z+Zk 4
N403022 Fyzikální chemie vodných roztoků 2/1/0 Z+Zk 4
N409031 Pokročilé programování a algoritmizace 2/2/0 KZ 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402082 Teorie a experiment molekulové spektroskopie 2/1/0 Zk 4
N403020 Fázové rovnováhy 3/2/0 Z+Zk 7
N403023 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace 3/1/0 Z+Zk 6
N403033 Semestrální práce oboru fyzikální chemie I 0/4/0 KZ 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů 2/1/0 Z+Zk 4
N402039 Vícerozměrné statistické metody 2/2/0 Z+Zk 5
N402067 Pokročilá strukturní analýza farmaceutických látek 2/0/0 Zk 3
N403006 Chemická kinetika 2/1/0 Z+Zk 4
N444019 Senzory a senzorové systémy 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N403008 Elektrochemie 2/1/0 Z+Zk 4
N403028 Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních 2/1/0 Z+Zk 4
N403034 Semestrální práce oboru fyzikální chemie II 0/4/0 KZ 4
N403044 Laboratoř speciálních metod oboru fyzikální chemie II 0/0/5 KZ 5
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N112008 Fyzikální chemie polymerů 2/2/0 Z+Zk 5
N402014 Metody strukturní a povrchové analýzy 2/0/0 Zk 3
N403010 Odhadové metody pro technologie a životní prostředí 2/0/0 Z+Zk 4
N403022 Fyzikální chemie vodných roztoků 2/1/0 Z+Zk 4
N403025 Chemické rovnováhy 1/1/0 Zk 2
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi