Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Inženýrská informatika

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101018 Základy anorganické chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N143013 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
N409010 Bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
N409046 Operační systémy a sítě 2/3/0 Z+Zk 6
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/3/0 KZ 3
N445078 Úvod do programování a algoritmů 1/3/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7
N445004 Matematické metody v inženýrství 2/2/0 Z+Zk 5
N445006 Počítačová grafika 1/3/0 Z+Zk 5
N445007 Objektově orientované programování 2/3/0 Z+Zk 5
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N413018 Diskrétní matematika 2/1/0 KZ 3
N445003 Databázové systémy 1/3/0 Z+Zk 5
N445005 Webdesign I 1/3/0 KZ 4
N445008 Tabulkové aplikace 1/2/0 KZ 4
N445012 Zpracování signálů 3/2/0 Z+Zk 5
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N111009 Toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/3 KZ 3
N445055 Programovací techniky 1/3/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N403032 Základy fyzikální chemie 2/1/0 Z+Zk 5
N445022A Zpracování obrazů I 2/2/0 Z+Zk 5
N445054 Počítačový sběr dat 2/2/0 Z+Zk 5
N445059 Webdesign II 2/3/0 KZ 5
N445079 Projekt inženýrské informatiky I 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N409005 Úvod do chemických technologií 2/1/0 Z+Zk 4
N444007 Základy elektroniky 2/2/0 Z+Zk 5
N445052 Návrhy databázových systémů 1/3/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N409002A Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
N413004A Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
N444004 Měřicí a řídicí technika 2/0/0 Zk 3
N445028 Počítačové řídicí systémy 2/2/0 Z+Zk 5
N445030 Umělá inteligence 2/2/0 Z+Zk 5
N445081 Projekt inženýrské informatiky II 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N445011 Prezentační dovednosti 1/3/0 KZ 3
N445056 Řízení projektů 2/2/0 Z+Zk 5
N445086 Základy mikroprocesorové techniky 1/2/0 KZ 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky 0/0/3 KZ 3
N445019 Logické řízení 2/2/0 Z+Zk 5
N445047 Angličtina pro informatiku 0/2/0 KZ 2
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N319004 Biotechnologie I 2/1/0 Z+Zk 4
N409013A Laboratoř chemického inženýrství 0/0/3 KZ 3
N444012 Metrologie 2/3/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi