Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Molekulární analytická a fyzikální chemie

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402035 Semináře pokročilých metod analýzy 0/0/8 KZ 5
N402037 Molekulární modelování 1/2/0 Zk 4
N402038 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie 2/1/0 Z+Zk 4
N403021 Kvantová chemie 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N108006 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
N320021 Biofyzikální chemie 2/0/0 Zk 3
N402005 Atomová spektroskopie 2/2/0 Z+Zk 5
N409031 Pokročilé programování a algoritmizace 2/2/0 KZ 4
N413006 Fourierova transformace 2/2/0 Z+Zk 5
N413007 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic 2/2/0 Z+Zk 5
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402015 Molekulová spektroskopie 2/3/0 Z+Zk 6
N402049 Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie I 0/7/0 KZ 7
N402098 Moderní metody chemické fyziky I 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 3 z této skupiny )
N126027 Fyzikální chemie nanomateriálů 2/1/0 Z+Zk 4
N143043 Databáze v chemické a forenzní analýze 1/1/0 Z+Zk 3
N402016 Bioanalytické metody 2/0/0 Zk 3
N402039 Vícerozměrné statistické metody 2/2/0 Z+Zk 5
N403023 Statistická termodynamika, molekulové modelování a simulace 3/1/0 Z+Zk 6
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N402099 Moderní metody chemické fyziky II 2/0/0 Zk 3
N402101 Semestrální práce oboru molekulární analytická a fyzikální chemie II 0/4/0 KZ 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N110019 Kvantová organická chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N402014 Metody strukturní a povrchové analýzy 2/0/0 Zk 3
N402018 Senzory 2/0/0 Zk 3
N402100 Pokročilé metody zpracování signálů 2/2/0 Z+Zk 5
N403028 Fyzikální chemie dějů na fázových rozhraních 2/1/0 Z+Zk 4
N444010 Biofyzika 2/1/0 Z+Zk 4
N444013 Programové prostředky pro měření a řízení 1/2/0 KZ 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi