Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Chemie materiálů pro automobilový průmysl

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 3/2/0 Z+Zk 8
N101031 Úvod do laboratorních výpočtů 0/2/0 KZ 3
N107033 Historie chemie a materiálů 3/0/0 Zk 4
N111009 Toxikologie a ekologie 2/0/0 Zk 3
N413022 Matematika I 3/4/0 Z+Zk 9
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/3/0 KZ 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
N101006 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
N106005 Nauka o materiálu 2/0/0 Zk 3
N110004 Organická chemie I 2/2/0 Z+Zk 6
N413003 Matematika II 3/3/0 Z+Zk 8
N444001 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 7
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/2/0 Z 1
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N105004 Úvod do chemických technologií 2/0/0 Zk 3
N106001 Degradace materiálů 2/0/0 Zk 3
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
N403011 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
N444003 Laboratoř fyziky 0/0/3 KZ 3
N444006 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N110005 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
N437005 Podniková ekonomika 2/1/0 Z+Zk 4
N437022 Základy marketingu chemických výrobků 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106018 Kovové materiály 2/0/0 Zk 3
N107001 Anorganické nekovové materiály 2/0/0 Zk 3
N112003 Makromolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
N402002 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
N409002 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101008 Struktura a vlastnosti materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N403014 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 7
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106003 Koroze materiálů 3/0/0 Zk 4
N106029 Laboratoř Oboru Chemie materiálů pro automobilový průmysl 0/0/6 KZ 4
N106030 Materiály a technologie v automobilovém průmyslu 3/0/0 Zk 5
N126003 Struktura a vlastnosti polymerů 2/0/0 Zk 3
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/5 KZ 4
N402004 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N106006 Vlastnosti a zkoušení kovů 2/1/0 Z+Zk 4
N107006 Základy sklářských a keramických technologií 2/1/0 Z+Zk 4
N112004 Metody charakterizace polymerních látek 2/2/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106031 Povrchové úpravy materiálů v automobilovém průmyslu 3/0/0 Zk 4
N444005 Základy strojnictví 2/1/0 Z+Zk 4
N963014 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N111005 Katalýza 2/1/0 Z+Zk 4
N112006 Technologie zpracování polymerních materiálů 2/0/0 Zk 3
N126002 Materiály pro elektroniku 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi