Počkejte prosím...
Data pro 2019/2020

Bioinformatika

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143004 Laboratorní projekt I 0/3/0 KZ 2
N143042 Statistická analýza dat 2/2/0 Z+Zk 5
N143046 Genomika: algoritmy a analýza 2/1/0 Z+Zk 4
N319007 Molekulární biologie 2/0/0 Zk 3
N320051 Genové inženýrství 2/0/0 Zk 3
N320087 Strukturní biologie 0/3/0 KZ 3
N320095 Molekulové modelování 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N108014 Počítačová grafika pro vizualizaci struktur molekul 2/0/0 Zk 3
N320098 Klinická biochemie v humánní medicíně 2/0/0 Zk 3
N500001 Efektivní vyhledávání v textech 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143007 Laboratorní projekt II 0/3/0 KZ 2
N143014 Pokročilá chemická informatika 0/3/0 KZ 3
N143045 Chemická biologie 2/0/0 Zk 3
N143047 Interakce biomolekul 2/0/0 Zk 3
N143049 Analýza genové exprese 2/1/0 Z+Zk 4
N143052 Počítačový návrh léčiv 2/2/0 Z+Zk 5
N143070 Exkurze 0/0/0 Z 1
N413040 Mnohorozměrná analýza dat 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N143054 Metody biomolekulárního modelování 2/1/0 Z+Zk 4
N500012 Algoritmy data miningu 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143010 Laboratorní projekt III 0/9/0 KZ 6
N143048 Systémová biologie 2/0/0 Zk 3
N143050 Aplikace bioinformatiky 2/0/0 Zk 3
N143051 Případové studie z bioinformatiky 2/0/0 Zk 3
N320086 Strukturní bioinformatika 2/0/0 Zk 3
N342020 Vědecká komunikace 1/1/0 KZ 2
N500013 Metody výpočetní inteligence 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N320067 Bioléčiva 2/0/0 Zk 3
N500014 Předzpracování dat 2/1/0 Z+Zk 4
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi