Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 0/0/0 None 0
N101031 Úvod do laboratorních výpočtů 0/0/0 None 0
N107033 Historie chemie a materiálů 0/0/0 None 0
N111009 Toxikologie a ekologie 0/0/0 None 0
N413022 Matematika I 0/0/0 None 0
N445001 Aplikace výpočetní techniky 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/0 None 0
N101006 Obecná a anorganická chemie II 0/0/0 None 0
N110004 Organická chemie I 0/0/0 None 0
N320076 Úvod do kriminalistiky 0/0/0 None 0
N320077 Trestní právo pro forenzní analýzu 0/0/0 None 0
N444001 Fyzika I 0/0/0 None 0
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101004 Laboratoř anorganické chemie II 0/0/0 None 0
N108004 Úvod do studia materiálů 0/0/0 None 0
N110002 Laboratoř organické chemie I 0/0/0 None 0
N110005 Organická chemie II 0/0/0 None 0
N403011 Fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N413003A Matematika II 0/0/0 None 0
N444006 Fyzika II 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N216001 Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu 0/0/0 None 0
N240009 Environmentální chemie 0/0/0 None 0
N240022 Základy biologie 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N110026 Základy farmakochemie 0/0/0 None 0
N402002 Analytická chemie I 0/0/0 None 0
N403013 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N413004 Aplikovaná statistika 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 3 z této skupiny )
N106018 Kovové materiály 0/0/0 None 0
N107001 Anorganické nekovové materiály 0/0/0 None 0
N112003 Makromolekulární chemie 0/0/0 None 0
N217030 Technická mikrobiologie a hydrobiologie 0/0/0 None 0
N218004 Základy energetiky 0/0/0 None 0
N403014 Fyzikální chemie II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143013 Chemická informatika 0/0/0 None 0
N150027 Laboratoř oboru Chemie a materiály ve forenzní analýze 0/0/0 None 0
N320078 Forenzní mikroskopie 0/0/0 None 0
N323050 Analytické metody ve forenzní analýze 0/0/0 None 0
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/0 None 0
N402004 Analytická chemie II 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 3 z této skupiny )
N106001 Degradace materiálů 0/0/0 None 0
N106003 Koroze materiálů 0/0/0 None 0
N106006 Vlastnosti a zkoušení kovů 0/0/0 None 0
N107005 Technická mineralogie 0/0/0 None 0
N112004 Metody charakterizace polymerních látek 0/0/0 None 0
N126003 Struktura a vlastnosti polymerů 0/0/0 None 0
N215007 Analýza paliv 0/0/0 None 0
N217001 Analytika vody 0/0/0 None 0
N320080 Toxikologie a analýza drog 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N409002 Chemické inženýrství I 0/0/0 None 0
N963014 Bakalářská práce 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N101008 Struktura a vlastnosti materiálů 0/0/0 None 0
N107004 Metody charakterizace látek 0/0/0 None 0
N110006 Strukturní analýza 0/0/0 None 0
N217016 Ochrana čistoty vod 0/0/0 None 0
N218023 Jaderná energetika a radioaktivní odpady 0/0/0 None 0
N402007 Laboratoř analytické chemie II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi