Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N216032 Právní základy znalecké činnosti 2/0/0 Zk 3
N402090 Separační metody pro forenzní analýzu 2/1/0 Z+Zk 4
N402103 Teorie a metody kriminalistiky 3/0/0 Zk 3
N453018 Laboratoř forenzní chemie 0/0/6 KZ 6
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 3 z této skupiny )
N106044 Vlastnosti a technologie zpracování kovových materiálů 4/0/0 Zk 6
N107003 Mechanika materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
N107029 Sklo-keramické materiály pro farmacii a lékařství 3/0/0 Zk 5
N108006 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
N110028 Toxikologie pro chemiky 2/0/0 Zk 3
N112043 Výroba a zpracování polymerních materiálů 3/0/0 Zk 5
N126030 Speciální metody studia a charakterizace materiálů 2/0/0 Zk 3
N215011 Speciální analýza paliv 3/0/0 Zk 5
N402029 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 1/0/0 Zk 2
N402030 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 1/0/0 Zk 2
N402091 Úvod do kriminalistické odorologie 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N143043 Databáze v chemické a forenzní analýze 1/1/0 Z+Zk 3
N402082 Teorie a experiment molekulové spektroskopie 2/1/0 Zk 4
N402086 Metody stopové a ultrastopové analýzy 2/1/0 Z+Zk 4
N453019 Laboratorní projekt I 0/0/7 KZ 6
N963020 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N108019 Metody určování struktury látek 2/1/0 Z+Zk 4
N148006 Analytické metody v památkové péči 2/0/0 Zk 3
N215020 Analýza uhlovodíků a životní prostředí 3/0/0 Zk 5
N402039 Vícerozměrné statistické metody 2/2/0 Z+Zk 5
N402083 Teorie a experiment radioanalytických metod 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N216033 Analýza plynných látek, detekce toxických plynů a aerosolů 2/0/0 Zk 3
N402095 Kriminalistická stopa jako důkaz 2/1/0 Z+Zk 4
N453020 Laboratorní projekt II 0/0/10 KZ 7
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N106043 Forenzní analýza kovových a anorganických nekovových materiálů 2/0/0 Zk 3
N112045 Forenzní analýza polymerních materiálů 2/0/0 Zk 3
N402032 Techniky měření a interpretace NMR spekter 1/0/0 Zk 2
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi