Počkejte prosím...
Data pro 2018/2019

Technologie konzervování a restaurování

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101005 Obecná a anorganická chemie I 0/0/0 None 0
N101031 Úvod do laboratorních výpočtů 0/0/0 None 0
N106028 Uživatelské programy-restaurování 0/0/0 None 0
N111009 Toxikologie a ekologie 0/0/0 None 0
N148023 Dějiny umění středověku I 0/0/0 None 0
N148037 Účetnictví, daně a právo 0/0/0 None 0
N413022 Matematika I 0/0/0 None 0
N832003 Základy filozofie 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N101003 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/0 None 0
N106005 Nauka o materiálu 0/0/0 None 0
N110004 Organická chemie I 0/0/0 None 0
N148024 Dějiny umění středověku II 0/0/0 None 0
N150006 Laboratoř oboru technologie restaurování I 0/0/0 None 0
N444001 Fyzika I 0/0/0 None 0
N834008 Odborný anglický jazyk I 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106022 Fotografické techniky 0/0/0 None 0
N148004 Materiály památkových objektů 0/0/0 None 0
N148021 Dějiny umění novověku I 0/0/0 None 0
N150010 Laboratoř oboru technologie restaurování II 0/0/0 None 0
N320001 Biochemie I 0/0/0 None 0
N403011 Fyzikální chemie I 0/0/0 None 0
N834009 Odborný anglický jazyk II 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N110005 Organická chemie II 0/0/0 None 0
N444006 Fyzika II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106023 Koroze materiálů pro restaurátory 0/0/0 None 0
N148015 Dějiny uměleckých řemesel 0/0/0 None 0
N148022 Dějiny umění novověku II 0/0/0 None 0
N148034 Polymery v konzervování 0/0/0 None 0
N150005 Laboratoř oboru technologie restaurování III 0/0/0 None 0
N150007 Odborná praxe I 0/0/0 None 0
N402002 Analytická chemie I 0/0/0 None 0
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 1 z této skupiny )
N101006 Obecná a anorganická chemie II 0/0/0 None 0
N403014 Fyzikální chemie II 0/0/0 None 0
N413003 Matematika II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148003 Preventivní konzervace 0/0/0 None 0
N148039 Základy památkové péče 0/0/0 None 0
N148042 Základy muzeologie 0/0/0 None 0
N148069 Konzervování a restaurování památek 0/0/0 None 0
N150012 Semestrální práce oboru technologie restaurování 0/0/0 None 0
N402003 Laboratoř analytické chemie I 0/0/0 None 0
N402004 Analytická chemie II 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N106026 Konzervování archeologických nálezů 0/0/0 None 0
N112003 Makromolekulární chemie 0/0/0 None 0
N148020 Dějiny umění 19. a 20. století 0/0/0 None 0
N402007 Laboratoř analytické chemie II 0/0/0 None 0
N963014 Bakalářská práce 0/0/0 None 0
Volitelné předměty

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi